Зърно Акценти 26.10.2020

Правителството на Китай разглежда възможността за увеличение безмитната квота при внос на царевица на фона на резкия ръст при търсенето на фуражи и рекордно високите вътрешни цени на културата.

Пшеница

- Според данни на статистиката на Украйна, от началото на 2020/21 до 23.10.2020 от Украйна са изнесени 59,000 тона брашно, което е с 46,100 тона по-малко от предходната година. Експортирани са 57,000 тона пшенично брашно (-47,400 тона).

- През септември в Бразилия са внесени 466,500 тона пшеница при 562,300 тона през август. През месеца от Аржентина са доставени само 248,100 тона пшеница, което е минимално ниво за годината. Доставките от САЩ са 100,500 тона, от Русия 47,000 тона, от Парагвай 36,000 тона, от Канада 32,000 тона. През първите 9 месеца на 2020 доставките на пшеница в Бразилия достигат 4.9 млн. тона (4.8), в т.ч. от Аржентина 4.08 млн. тона.

- От Зърнената борса в Буенос Айрес отново понижават прогнозата си за пшеничната реколта в Аржентина през 2020/21 до 16.8 млн. тона, което е със 700,000 тона по-малко от първоначалната оценка и с 10.6% по-малко от миналия сезон. Вече са ожънати 3% от площите при среден добив 850 кг/декар. В добро и отлично състояние от посевите се намират 10% (35% година по-рано), в удовлетворително 40% (36%), в лошо и много лошо 50% (29%).

- На 21.10.2020 Алжир е закупил 720,000 тона мека мелничарска пшеница с произволен произход, цена 275 – 276 USD/тон C&F и доставка ноември – декември. Основен доставчик е Франция, останалите са балтийските страни, Полша и Германия.

 

Зърно

- Към 23.10.2020 в Русия са ожънати 19 млн. декара с царевица (65% от посевите), прибрани са 9.3 млн. тона царевица при среден добив 500 кг/декар. Очакваната реколта нето е 13.7 млн. тона. Със слънчоглед са ожънати 76 млн. декара (89.5%), прибрани са 12 млн. тона слънчоглед при среден добив 158 кг/декар. Общата нето реколта ще бъде 12.9 млн. тона. Със зимни култури са засети 180 млн. декара или 94.1% от плана.

- Правителството на Китай разглежда възможността за увеличение безмитната квота при внос на царевица на фона на резкия ръст при търсенето на фуражи и рекордно високите вътрешни цени на културата. Китай вече е закупил около 12 млн. тона царевица от САЩ и 5 млн. тона от други доставчици. Годишното потребление на царевица в страната достига 280 млн. тона. Сега безмитен внос може да се осъществява на 7.2 млн. тона царевица годишно.

 

Маслени култури и растителни масла

- През септември в Украйна са произведени 460,000 тона слънчогледово масло, което е на нивото на предходната година и с 9% повече от септември 2018.

- През седмицата 9 – 15 октомври експортните продажби на соя от САЩ са били 2.225 млн. тона, което е с 14% по-малко от предходната седмица. От началото на сезона продажбите достигат 45.349 млн. тона (+48%). Най-голям купувач е Китай като покупките на тази страна са най-високи за поне последните 7 години.

- Според данни на Института по статистика на Турция, през август в страната са внесени 5,790 тона слънчоглед при 21,470 тона през юли. От Китай са доставени 5,130 тона слънчоглед, от Аржентина 212,000 тона и от България 170 тона. През първите 8 месеца на 2020 доставките достигат 905,350 тона (934,820).