Зърно Акценти 15.10.2020

Към 13.10.2020 в Украйна са ожънати 117 млн. декара (76% от площите) със зърнени култури като са прибрани 44.1 млн. тона зърно в т.ч. 8.4 млн. тона царевица от 18 млн. декара (33% от площите), 9.8 млн. тона слънчоглед от 51 млн. декара (64%).

Пшеница

- Според прогноза от октомврийския отчет на FranceAgrimer, през 2020/21 производството на мека пшеница във Франция ще бъде 29.175 млн. тона, което е с 26.2% по-малко от 2019/20. Експортът ще достигне 13.247 млн. тона (+0.6% и -36.9%).

- На 13.10.2020 Алжир е провел търг за покупка на поне 50,000 тона мека пшеница с произволен произход. Предложенията за продажба са били в рамките на 265 – 266 USD/тон, което е с 34 USD/тон повече от предходния търг проведен на 19.08.2020. Закупени са 510,000 тона пшеница с произволен произход при средна цена 263.50 USD/тон C&F (направена допълнителна отстъпка) с доставка октомври – ноември.

- На 14.10.2020 Пакистан е провел търг за покупка на 300,000 тона пшеница Получените предложения са с цени 284 – 296 USD/тон C&F. На търга проведен на 05.10.2020 са били закупени 330,000 тона пшеница.

 

Зърно

- Към 13.10.2020 в Украйна са ожънати 117 млн. декара (76% от площите) със зърнени култури като са прибрани 44.1 млн. тона зърно в т.ч. 8.4 млн. тона царевица от 18 млн. декара (33% от площите), 9.8 млн. тона слънчоглед от 51 млн. декара (64%). След изчисляване се получава за очакваната обща царевична реколта 25.45 млн. тона, а за слънчогледа 12.25 млн. тона. С напредването на жътвата ръста и при двата показателя е минимален. За да се получи реколта за слънчогледа от 14 – 15 млн. тона и за царевицата 34 – 36.5 млн. тона са необходими значителни корекции на текущите данни.

- Към 13.10.2020 в Украйна със зимни култури са засети 50.6 млн. декара (62% от планираните площи). За последната седмица са засети 12 млн. декара. Засети са 38 млн. декара с пшеница (63%), 3.62 млн. декара с ечемик (38%), 7.7 млн. декара с рапица (76%).

- Според прогноза от октомврийския отчет на FranceAgrimer, през 2020/21 износът на ечемик от Франция  ще бъде 5.69 млн. тона, което е с 2% по-малко от предходната оценка и с 27.7% по-малко от 2019/20. Реколтата ще достигне 10.539 млн. тона (-4.1% и -23.3%).

- На 11.10.2020 в САЩ са ожънати 61% от площите със соя при 23% година по-рано и 42% средно за последните пет години. Сеитбата на зимната пшеница е проведена на 68% от планираните площи, а с царевица са ожънати 41% от посевите. На 53% от площите в САЩ се отчита силно засушаване (47% седмица по-рано и 26% година по-рано).

- Алжир е обявил търг за покупка на 30,000 тона фуражна царевица и 25,000 тона фуражен ечемик с произволен произход и доставка до края на ноември.

 

Маслени култури и растителни масла

- Според данни на АПК – Информ, през 2019/20 износът на соя от Русия нараства до рекордните 1.3 млн. тона, което е с 59% повече от 2018/19 и с 47% повече от предходния рекорд поставен през 2017/18 – 895,000 тона. Китай е бил най-големия купувач със 783,000 тона соя.

- През 2020/21 реколтата от маслени култури във Франция ще бъде 5.4 млн. тона, което е с 4% повече от предходната година, в т.ч. рапица 3.5 млн. тона (3.3), слънчоглед 1.3 млн. тона (1.7), соя 429,100 тона (490,400).

- През август производството на нерафинирано палмово масло в Индонезия достига 4.8 млн. тона, което е с 13.74% повече от юли. През периода януари - август производството е намаляло с 6.7% спрямо 2019. През август вътрешното потребление е било 1.38 млн. тона (-3.3%).

- През периода 20.03 – 21.09.2020 производството на растителни масла в Иран достига 810,000 тона, което е с 15% по-малко от предходната година.