В октомврийския се отчет USDA понижи прогнозата си за световната царевична реколта

В своя октомврийски отчет анализатори от USDA са понижили прогнозата си за световната царевична реколта през 2020/21 до 1,159 млн. тона от 1,162 млн. тона в септемврийската оценка.

Реколтата от царевица в САЩ ще бъде 374 млн. тона (-4.5 и 345.9 млн. тона през 2019/20), в ЕС 66.1 млн. тона (-0.2) и Украйна 36.5 млн. тона (-2).

Световният износ на царевица ще достигне 183.4 млн. тона (-1.6 и 175.1), в т.ч. ЕС 2.5 млн. тона (-0.2).

Световните крайни запаси от царевица ще достигнат 300.5 млн. тона (306.8 и 304.2), в т.ч. САЩ 55 млн. тона (-8.5), Китай 188.9 млн. тона (-0.1), ЕС 7.8 млн. тона (+0.4), Мексико 3.5 млн. тона (+1.5), Канада 2.4 млн. тона (+0.2).