Зърно Акценти 21.09.2020

През последните седмици цените на украинската царевица рязко се повишиха предвид слабите резултати от жътвата на културата.

Последни новини

- Според данни на АПК – Информ, през периода октомври – август износът на царевица от Украйна достига 28.7 млн. тона, което е с 4% по-малко от миналата година – 29.9 млн. тона.

- През периода януари - август износът на соево масло от Украйна достига 228,100 тона, в т.ч. за Полша 107,300 тона, Китай 90,790 тона, Индия 12,100 тона и други 17,860 тона.

- През 2019/20 реколтата от маслени култури в Украйна е била 22.232 млн. тона, в т.ч. слънчоглед 15.254 млн. тона, от соя 3.698 млн. тона, от рапица 3.28 млн. тона. Общо в страната са преработени 16.6 млн. тона маслени култури, в т.ч. слънчоглед 15 млн. тона (98.3% от реколтата), соя 1.2 млн. тона (32.4%), рапица 0.4 млн. тона (12.2%). Експортирани са общо 5.683 млн. тона маслени култури (25.6% от реколтата), в т.ч. слънчоглед 0.053 млн. тона (0.3%), соя 2.634 млн. тона (72.1%), рапица 2.996 млн. тона (91.3%).

- През последните седмици цените на украинската царевица рязко се повишиха предвид слабите резултати от жътвата на културата. През седмицата цените FOB нараснаха с 10 USD/тон, а СРТ със 7 USD/тон. Предложения за износ през октомври няма. Търговците повишават цените, но много от тях се опасяват от силния им ръст през следващите седмици, като се очертават проблеми с изпълнението на сключени контракти. Това личи от голямата разлика между цените на форуърдните контракти и текущата цена на царевицата – 20 – 30 USD/тон. В Украйна вече са прибрани 174,600 тона царевица нова реколта при среден добив 390 кг/декар.

- През седмицата 4 – 10 септември експортните продажби на соя от САЩ са били 2.457 млн. тона, в т.ч. закупени от Китай 1.487 млн. тона. От началото на сезона експортът достига 2.259 млн. тона при 1.122 млн. тона година по-рано. За Китай са изпратени 1.49 млн. тона соя (410,000).

- През изминалата седмица в Аржентина са засети само 2.3% от планираните за слънчоглед площи. Към 17.09.2020 засетите с културата площи достигат 15.4% от планираните 14 млн. декара. В северните части на страната преваля, което ще ускори кампанията.