Зърно Акценти 08.07.2020

От МЗ на Франция направиха първа официална прогноза за реколтата от зърно през 2020. Реколтата от мека пшеница ще бъде 31.31 млн. тона, което е с 21% (-8 млн. тона) по-малко от реколтата през 2019 и с 12.4% по-малко от средното ниво през последните пет години.

Пшеница

- През първите 11 месеца на 2019/20 производството на брашно в Украйна достига 1.423 млн. тона при 1.553 млн. тона година по-рано и 1.756 млн. тона през същия период на 2017/18. Само през май е произведено рекордно ниско ниво от 100,000 тона брашно.

 

Зърно

- Според предварителна оценка, през 2019/20 от Русия са изнесени 41.05 млн. тона зърно, което е с 2.8% по-малко от 2018/19. Износът на пшеница е бил 34.62 млн. тона (32.96), на ечемик 4.35 млн. тона (4.04), на царевица 3.85 млн. тона (2.67). През юни са изнесени 592,000 тона зърно (1.37 млн. тона година по-рано), в т.ч. пшеница 338,000 тона (922,000), ечемик 119,000 тона (151,000), царевица 129,000 тона (286,000). През юли експортът ще достигне 3.5 млн. тона (4.76), в т.ч. пшеница 2.7 млн. тона (3.98), ечемик 0.5 млн. тона, царевица 0.3 млн. тона.

- От МЗ на Франция направиха първа официална прогноза за реколтата от зърно през 2020. Реколтата от мека пшеница ще бъде 31.31 млн. тона, което е с 21% (-8 млн. тона) по-малко от реколтата през 2019 и с 12.4% по-малко от средното ниво през последните пет години. Площите с мека пшеница намаляват с 5 млн. декара до 45.9 млн. декара, а средният добив ще бъде 711 кг/декар (791). Реколтата от ечемик ще бъде с 10.3% по-малко от 2019 – 12.33 млн. тона или с 1.8% повече от средното за последните пет години. Реколтата от рапица ще достигне 3.37 млн. тона (-3.7% и -29.5%). Реколтата от пшеница в ЕС (без Великобритания) през 2020/21 ще достигне 118.9 млн. тона, от ечемик 55.8 млн. тона, от рапица 15.3 млн. тона.

- През 2020/21 потреблението на груби зърна и пшеница за производство на фураж в Китай ще достигне 214.5 млн. тона или с 4.6% (+9.5 млн. тона) повече от 2019/20. Фуражното потребление на царевица ще бъде 188 млн. тона (+8), на сорго 5 млн. тона (+1.1), на пшеница 19 млн. тона (+1), на фуражен ечемик 2.5 млн. тона (-0.6).

 

Маслени култури и растителни масла

 

- Според данни на Oil World, през юни Аржентина е увеличила експортът на соев шрот до 2.8 млн. тона при 2.69 млн. тона през май и 2.84 млн. тона през юни 2019. Експортът за ЕС е бил 930,000 тона (868,000), Индонезия 141,000 тона (107,000), Малайзия 198,000 тона (60,000), Филипините 125,000 тона (72,000), Саудитска Арабия 120,000 тона (98,000), Алжир 42,000 тона (-63.5%), Турция 98,000 тона (-52%), Австралия 71,000 тона (-45%). През юни износът на соя е бил 1.2 млн. тона (2.05 и 0.49), в т.ч. за Китай 1.07 млн. тона (1.69 и 0.36), а на соево масло 642,000 тона (+10,000 и 591,000).

- Аташето на USDA в Китай прогнозира внос на соя в азиатската страна през 2019/20 от 84 млн. тона, което е с 6 млн. тона повече от предходната година. През първите 8 месеца на сезона импортът е бил 58 млн. тона, а през юли нивото ще надвиши 10 млн. тона. През периода юли – септември показателят ще бъде 25.5 млн. тона. За 2020/21 вносът на соя в Китай ще достигне 91 млн. тона, което е с 5 млн. тона повече от предходната прогноза, преработката на соя в Китай 91 млн. тона (+6 млн. тона), потреблението на соев шрот 69.8 млн. тона (+5 млн. тона).

- От държавната агенция на Китай CNGOIC прогнозират, че през 2020/21 потреблението на соя в Китай ще бъде 111.4 млн. тона, което е с 2 млн. тона повече от предходната оценка. Реколтата от соя в Китай остава без промяна 19 млн. тона (+5% спрямо 2019/20), вносът ще бъде 95 млн. тона (+3 и +1).

- През периода септември – май 2019/20 износът на соево масло от Китай достига рекордно ниво от 260,000 тона (+6% на годишна база). Най-голям клиент е ЕС с дял от 46%. През май износът на продукта достига исторически максимум от 20,000 тона.

- През 2020 търсенето на палмово масло в Индия рязко ще се понижи поради пандемията от коронавирус. През 2019/20 импортът на продукта ще се понижи с 20% до 7.5 млн. тона, което ще е най-ниско ниво от 2010/11 до сега.