Зърно Акценти 21.05.2020

От AgRural са понижили оценката си за втората царевична реколта в Бразилия през 2019/20 с 1.2 млн. тона спрямо февруарската прогноза до 66.7 млн. тона.

Последни новини

- През март вносът на палмово масло в Русия е бил 86,900 тона, което е с 49% повече от март 2019. Доставките са били от Индонезия 81,300 тона, Холандия 3,700 тона и Малайзия 900 тона.

- Според данни на АПК – Информ, през април от Русия са изнесени 78,000 – 80,000 тона соя, което е с 50% по-малко от март.

- Според данни на АПК – Информ, през първите девет месеца на сезона от Украйна за Китай са изнесени общо 4.1 млн. тона царевица, пшеница и ечемик, което е с 20% повече от предходната година, в т.ч. 3.3 млн. тона царевица (3.1 млн. тона година по-рано).

- През първите 15 дни на май от Бразилия са изнесени 21,663 тона царевица (957,667 тона през май 2019). През цялата 2019/20 износът на царевица достига рекордните 41 млн. тона, а за 2020/21 се очаква 24.5 млн. тона.

- От AgRural са понижили оценката си за втората царевична реколта в Бразилия през 2019/20 с 1.2 млн. тона спрямо февруарската прогноза до 66.7 млн. тона. Оценката на Conab е за 75.9 млн. тона царевица. През 2018/19 реколтата е била 73.2 млн. тона. AgRural оценява общата царевична реколта на 99.7 млн. тона, а Conab на 102.3 млн. тона при 100 млн. тона в предходната година.

- През април в Бразилия са доставени 747,800 тона пшеница според данни на Abirtigo. През март количеството е било 655,900 тона, а през април 2019 – 618,000 тона. Показателят е максимален за 2020. От Аржентина са доставени 705,100 тона пшеница. От началото на сезона вносът е 2.57 млн. тона (2.49 млн. тона година по-рано).

- Според данни на Статистическото бюро на Австралия, през март износът на канола от страната е бил 338,300 тона, което е два пъти повече от февруари 164,500 тона. Основни купувачи през месеца са били Холандия 126,800 тона, Белгия 61,800 тона, Германия 39,600 тона, Китай 88,700 тона. През февруари Китай е закупил 51,700 тона канола от Австралия. През периода октомври – март износът на канола от Австралия достига 1.17 млн. тона.

- На 29 и 30 април Етиопия е закупила общо 600,000 тона мелничарска пшеница от Русия и Украйна с цени 196 – 258.15 USD/тон FOB.  

- Йордания е отклонила всички предложения за продажба на 120,000 тона мелничарска пшеница поради високи цени. Предложенията са били само три на брой.