Зърно Акценти

През ноември от Русия са изнесени 3.07 млн. тона зърно при 4.27 млн. тона през октомври.

Последни новини

- Според прогноза на Руския зърнен съюз износът на царевица от страната през 2019/20 ще бъде 6 млн. тона. От началото на сезона експортът е 834,000 тона, което е с 27% повече от предходната година. Руската царевица се търси поради по-ниската и цена с 12 – 15 USD/тон по-ниско от конкуренцията.

- През 2020 площите с всички земеделски култури в Русия ще бъдат 802.57 млн. декара или с 8 млн. декара повече от 2019. Площите със зърнени култури ще бъдат 479.28 млн. декара (+6.5).

- През ноември от Русия са изнесени 3.07 млн. тона зърно при 4.27 млн. тона през октомври. Експортът на пшеница през ноември е 2.4 млн. тона (3.59). С дял от 25.4% сред купувачите се нарежда Египет следван от Турция 18.6%, Иран 7.5%, Бангладеш 6.6% и други. Държавната компания на Египет GASC е получила през месеца около 585,000 тона руска пшеница.

- Към 28.11.2019 в Украйна са прибрани рекордните 74.3 млн. тона зърно.

- Към 27.11.2019 в Украйна са прибрани 3.686 млн. тона соя при среден добив 235 кг/декар (257). Година по-рано са били прибрани 4.345 млн. тона соя.

- През октомври Египет е закупил 530,000 тона царевица от Украйна. След него се нареждат Холандия 290,000 тона украинска царевица, Испания 275,000 тона и Турция 180,000 тона.

- Според данни на FranceAgriMer към 25.11.2019 в добро и отлично състояние във Франция се намират 75% от посевите със зимна пшеница при 78% седмица по-рано. С пшеница са засети 80% от планираните площи (+6% за седмицата и 99% година по-рано). Царевицата е ожъната на 92% от площите (+4% за седмицата).

- Според прогноза на Rabobank, през 2020 вътрешното потребление на царевица в Бразилия ще достигне 68 млн. тона, което е с 6% повече от 2019. За производство на биоетанол ще са нужни с 2.5 млн. тона повече царевица. Нараства и търсенето на фуражи. Предвид на това, през 2020 износът на царевица от Бразилия ще се понижи до 30 млн. тона при очаквания рекорд за 2019 от 40 млн. тона. Прогнозата сочи, че през 2019/20 реколтата от царевица в Бразилия ще бъде 100 млн. тона.

- Към 27.11.2019 сеитбата на слънчоглед в Аржентина е проведена на 96.6% от площите, които общо са 16 млн. декара според данни на Зърнената борса в Буенос Айрес. В добро и отлично състояние се намират 97.6% от посевите поради наличието на достатъчно влага в почвата. Със соя са засети 39% от планираните 177 млн. декара. С царевица са засети 73.9% от планираните площи, а в добро и отлично състояние се намират 53.4% от посевите (46.3% година по-рано). С пшеница са ожънати 31.1% от посевите (26.4% средно за последните 5 години).

- През 2019/20 вносът на растителни масла в Китай ще се повиши с 1 млн. тона спрямо 2018/19 до 12.4 млн. тона според данни от ноемврийския отчет на USDA. Над половината от количеството ще е палмово масло – 7.2 млн. тона (+6%). Значителен ръст ще има при импорта на соево масло – 1.2 млн. тона (+53%). Вносът на рапично масло ще достигне 1.55 млн. тона, а на слънчогледово масло 1.15 млн. тона. През сезона производството на растителни масла в Китай ще бъде 26.54 млн. тона (26.42), а вътрешното потребление 39.17 млн. тона (38.47).

- През четвъртото тримесечие на 2019 цените на палмовото масло ще се намират в диапазона 528 – 576 USD/тон според прогноза на FGV Holdings Bhd. През третото тримесечие средната цена е била 475 USD/тон. През първото тримесечие на 2020 се очаква цена от 672 USD/тон.