Зърно Акценти

В началото на 2020 в Русия се планира обсъждане по-високи експортни мита за слънчогледа от настоящите 6.5% до 20%. С тази инициатива се цели стимулирането на износа на преработена продукция.

Пшеница

- В ноемврийския си доклад анализатори от IGC понижиха прогнозата си за световната пшенична реколта през 2019/20 с 0.7 млн. тона до 761.3 млн. тона при 733 млн. тона през 2018/19. Реколтата от пшеница в САЩ ще бъде 52.3 млн. тона (53.4 млн. тона в октомврийската оценка и 51.3 млн. тона през 2018/19), Аржентина 19 млн. тона (19.5 и 19.5), ЕС 154.99 млн. тона (153.6 и 137.8). Световният пшеничен износ ще достигне 173.1 млн. тона (173.1 и 168.9). Експортът от САЩ ще достигне 25.9 млн. тона (26 и 25.5), от Аржентина 13.6 млн. тона (13.8 и 12.7), от ЕС 27.7 млн. тона (27.1 и 23.6). Крайните запаси от пшеница в света през 2019/20 ще бъдат 271 млн. тона (271.1 и 265.3), в т.ч. САЩ 27.5 млн. тона (28.3 и 29.4), Австралия 4.4 млн. тона (4.5 и 5), ЕС 16.5 млн. тона (16.2 и 14.5).

- От FAS USDA понижиха прогнозата си за реколтата от пшеница в Канада през 2019/20 до 32 млн. тона, което е с 0.201 млн. тона по-малко от показателя през 2018/19. Експортът е понижен до 22.2 млн. тона (-2.205 млн. тона).

 

Зърно

- В своя ноемврийски отчет анализатори от IGC повишиха прогнозата си за царевичната реколта в света през 2019/20 до 1,103 млн. тона от 1,098 млн. тона в предходната оценка и 1,131 млн. тона през 2018/19. Реколтата от царевица в САЩ ще бъде 344.7 млн. тона (+3.2 млн. тона спрямо предходната оценка и 366.3 млн. тона през 2018/19). Ръст на реколтата има и за ЮАР до 13.5 млн. тона (12.8 и 11.7). Световният износ на царевица ще бъде 168.1 млн. тона (+0.6 млн. тона  164.6), в т.ч. Аржентина 32 млн. тона (31.5 и 36), Украйна 29 млн. тона (28 и 30.3), САЩ 48 млн. тона (50 и 52.6). Крайните запаси от царевица в света ще бъдат 278.9 млн. тона (+0.9 и 317.9), в т.ч. САЩ 46.9 млн. тона (45 и 53.4), ЮАР 2.1 млн. тона (1.7 и 2.1), Бразилия 4.7 млн. тона (5.2 и 6.1), Аржентина 4.8 млн. тона (5.3 и 6.1).

- Според данни на FranceAgriMer, към 18.11.2019 във Франция са засети 74% от планираните за зимна пшеница площи (+3% за седмицата). През 2018 са били засети 97% от площите. В добро и отлично състояние се намират 78% от посевите (84% седмица по-рано). Сеитбата на ечемика е изпълнена на 86% от плана (+3% и 99%), а в добро и отлично състояние се намират 79% от посевите (85%). Ожънати са 88% от площите с царевица (+4% и 99%).

- Според данни на Зърнената борса в Буенос Айрес, към 20.11.2019 в Аржентина са ожънати 13 млн. декара с пшеница (20.2% от площите, които общо са 66 млн. декара), прибрани са 2.9 млн. тона пшеница при среден добив 222 кг/декар. В страната продължава сеитбата на царевицата. Към 20.11.2019 са засети 29 млн. декара (45.7% от планираните площи и +1.4% за седмицата). Очаква се площите с царевица да достигнат 63 млн. декара. Сеитбата на соята е проведена на 55 млн. декара (31.3% от плана). Всички площи с културата ще бъдат 177 млн. декара.

 

Маслени култури и растителни масла

- В своя ноемврийски доклад анализатори от IGC повишиха оценката си за крайните запаси от соя в света през 2019/20 с 3 млн. тона до 35 млн. тона и 53 млн. тона в края на 2018/19.  Реколтата от соя през сезона остава без промяна от 341 млн. тона, което е с 5% по-малко от рекорда през 2018/19. Световната търговия със соя ще достигне 151 млн. тона – без промяна спрямо 2018/19. Потреблението в света ще достигне 359 млн. тона, което е с 2% повече от 2018/19.

- В ноемврийския си отчет анализатори от IGC понижиха прогнозата си за реколтата от рапица в Австралия през 2019/20 до 1.8 млн. тона при 2.3 млн. тона в октомврийския доклад и 2.2 млн. тона през 2018//19. Нивото е минимално за последните 14 години. Световната реколта от рапица е понижена до 68.4 млн. тона (68.8 и 72.2). Световният износ на рапица ще достигне 14.88 млн. тона (15.2 и 14.8), в т.ч. за Австралия 1.5 млн. тона (2.2 и 1.6). Вносът на културата в ЕС ще бъде 5.8 млн. тона (5.7 и 4.1). Световните крайни запаси от рапица ще достигнат 7.1 млн. тона (7.2 и 7.1), в т.ч. ЕС 0.3 млн. тона (0.4 и 0.6).

- Според прогноза на Oil World, през 2019/20 световният износ на рапично масло ще достигне рекордните 5.24 млн. тона при 5.19 млн. тона през 2018/19 и 4.97 млн. тона през 2017/18. Канада остава най-голям износител на масло. След нея се нареждат Русия 0.75 млн. тона (+15% за годината), Украйна 0.2 млн. тона (+18%), Беларус 0.3 млн. тона (+7%), ОАЕ 0.29 млн. тона (+26%), Казахстан 0.07 млн. тона (+17%), ЕС 0.18 млн. тона (0.23 млн. тона). Импортът в ЕС ще достигне 0.3 млн. тона (0.27), в Норвегия 0.48 млн. тона (0.47), Индия 0.08 млн. тона (0.06), Китай 1.5 млн. тона (1.51), САЩ 1.77 млн. тона – без промяна.

- В началото на 2020 в Русия се планира обсъждане по-високи експортни мита за слънчогледа от настоящите 6.5% до 20%. С тази инициатива се цели стимулирането на износа на преработена продукция. За октомри износът на слънчоглед от Русия е 30 000 тона - рекорд за месеца. Това е следствие на срив на вътрешните цени при очаквана рекордната реколта от 14.8 млн. тона, при 12.8 млн. тона през 2018 година.

- През изминалата седмица експортните цени на украинската рапица нараснаха с 4 USD/тон до 428 – 436 USD/тон FOB доставка ноември – декември през. Ръстът следва укрепването на цените във Франция и Канада. В края на юни 2019 експортните цени на рапицата от реколта 2019 бяха 415 – 420 USD/тон с доставка юли – август.

- През седмицата 8 – 14 ноември от САЩ са изнесени 1.707 млн. тона соя, което е най-високо ниво от началото на сезона. Най-голям получател на соя е Китай 0.873 млн. тона. Седмичните експортни продажби достигат 1.517 млн. тона (0.8 и 1.4). Основни купувачи са Китай 0.569 млн. тона соя, Германия 0.198 млн. тона, Испания 0.129 млн. тона, Египет 0.122 млн. тона и Бангладеш 0.105 млн. тона.

- През следващите години производството на палмово масло в света ще расте с по-бавни темпове от колкото до сега. Производството в Индонезия ще остане без промяна, но се очаква лек ръст в Малайзия.