В ноемврийския си доклад USDA повиши прогнозата си за световната пшенична реколта през 2019/20

Анализатори от USDA повишиха минимално прогнозата си за световната пшенична реколта през 2019/20 от 765.2 млн. тона в предходната оценка до 765.5 млн. тона сега. Това е ръст от 34.2 млн. тона спрямо 2018/19.

Реколтата от пшеница в ЕС ще бъде 153 млн. тона (152 и 136.6), Русия 74 млн. тона (72.5 и 71.6), Украйна 29 млн. тона (28.7 и 25), САЩ 52.2 млн. тона (53.4 и 51.3), Аржентина 20 млн. тона (20.5 и 19.5), Австралия 17.2 млн. тона (18 и 17.2).

Световният износ на пшеница ще достигне 180.3 млн. тона (+1 и 174.9), в т.ч. Русия 34.5 млн. тона (34 и 35.8), ЕС 29 млн. тона (28 и 23.3), Украйна 20 млн. тона (19.5 и 19), Аржентина 13.5 млн. тона (14 и 12.7), Австралия 9 млн. тона (9.5 и 9.8).

Крайните световни запаси от пшеница ще бъдат 288.2 млн. тона (287.8 и 277.9), в т.ч. Русия 8.3 млн. тона (7.7 и 7.8), Турция 6.1 млн. тона (5.4 и 5), САЩ 27.6 млн. тона (28.4 и 29.4), Индия 20.7 млн. тона (20.8 и 16.9).