Анализатори от USDA понижиха прогнозата си за соевата реколта в света през 2019/20

В своя ноемврийски отчет анализатори от USDA понижиха прогнозата си за соевата реколта в света през 2019/20 с 2.4 млн. тона спрямо октомврийската оценка до 336.5 млн. тона, което е с 21.6 млн. тона повече от предходната година, когато реколтата достигна 358.2 млн. тона.

Реколтата от соя в Индия ще бъде 9 млн. тона (11  и 10.9), Канада 6 млн. тона (6.5 и 7.2), Бразилия 123 млн. тона (123 и 117), САЩ 96.6 млн. тона (96.6 и 120.5), Аржентина 53 млн. тона (53 и 55.3).

Световният износ на соя през сезона ще бъде 149.7 млн. тона (149.4 и 149.1), в т.ч. Аржентина 8.8 млн. тона (8 и 9.1), Канада 4.7 млн. тона (4.6 и 5.2), Бразилия 76 млн. тона (76.5 и 74.8).

Крайните запаси от соя в света ще бъдат 95.4 млн. тона (+0.2 и 109.6), а потреблението на културата 302.7 млн. тона, което е с 2.5 млн. тона под октомврийската оценка, но все пак рекордно високо ниво.