Зърно Акценти

Пазарът на слънчоглед в Русия се намира в състояние на свободно падане след като се разбра, че се жъне рекордно голяма реколта.

Пшеница

- В последната си прогноза анализатори от Strategie Grains са повишили оценката си за износа на мека пшеница от ЕС през 2019/20 от 25.7 млн. тона в септемврийския доклад до 27.3 млн. тона сега. Причини за ръста са намаляващите прогнози за реколтите от пшеница в Аржентина и Австралия.

- Според последна прогноза на NAB Rural Commodities, пшеничната реколта в Австралия ще достигне 15.5 млн. тона в следствие на продължителната суша в страната. Месец по-рано оценката е била 20 млн. тона.

 

Зърно

- От Русагротранс повишиха прогнозата си за зърнената реколта в Русия през 2019 с +1.4 млн. тона до 121.1 млн. тона. Реколтата от пшеница остава без промяна – 75.4 млн. тона (72.1 млн. тона през 2018 и рекордния резултат от 85 млн. тона през 2017), а от ечемик с +0.2 млн. тона до 20.4 млн. тона (17 млн. тона през 2018). Резултатът за пшеницата ще е втори по големина в историята на страната. Реколтата от царевица е повишена с 1.2 млн. тона до 13.8 млн. тона.

- Според последна прогноза на АПК – Информ, през 2019/20 експортът на зърно от Украйна ще достигне 50.5 млн. тона, което е с 1.1% повече от 2018/19. Износът на пшеница ще бъде 18.6 млн. тона (+20.4%), на ечемик 4.8 млн. тона (+35%), на царевица 26.5 млн. тона (-11.7%).  

- Към 16.10.2019 жътвата на царевица във Франция е проведена на 30% от площите при 14% седмица по-рано и 81% година по-рано. Със зимна пшеница са засети 21% от планираните площи (+7% са седмицата и 32% година по-рано), с ечемик 40% (+31% и 44%).

- Към 16.10.2019 в Аржентина са засети 46.7% от планираните за царевица площи при 59% година по-рано. В добро и отлично състояние се намират 33.9% от посевите (28.9%). Слънчогледът е засят на 36.8% от планираните площи (47.8%), а в добро и отлично състояние се намират 60.6% от посевите (53.%). В добро и отлично състояние от пшеницата се намират 26.1% от посевите (47.8%), а в стадий на изкласяване 47.5% (64.2%). Въпреки валежите през последните седмици, в някои производителни райони за пшеницата добивът може да се понижи с до 40%.

 

Маслени култури и растителни масла

- Преди две седмици средните цени на слънчогледа в Русия са се понижили с 1,525 рубли/тон до 16,575 рубли/тон. Пазарът се намира в състояние на свободно падане след като се разбра, че се жъне рекордно голяма реколта. През изминалата седмица средната цена се очаква да спадне до 16,000 рубли/тон. Това е най-ниска цена на слънчогледа от ноември 2014 до сега. Тогава тя е достигала 15,500 рубли/тон. Към 18.10.2019 в Русия са ожънати 56 млн. декара със слънчоглед (65.7% от площите) като са прибрани 10.7 млн. тона от културата (8.8 млн. тона през 2018) при среден добив 192 кг/декар (164). Според последна прогноза на СовЕкон, през 2019 реколтата от слънчоглед ще достигне 13.9 млн. тона (12.8 млн. тона през 2018/19).

- През 2019 реколтата от рапица в Украйна е 3.3 млн. тона, което е с 18.8% повече от 2018.

- Според данни на АПК – Информ, цените на слънчогледа в Украйна са на многогодишен минимум и с над 20% под нивото от 2018. Очаква се реколтата в Украйна да достигне рекордно високо ниво от 15.39 млн. тона (15.20 млн. тона през 2018). Реколтата в Русия ще бъде 13.03 млн. тона (12.76), в ЕС 9.95 млн. тона (9.96), в Румъния 3.24 млн. тона (3.08), България 1.93 (1.93), Унгария 1.76 млн. тона (1.83), Франция 1.33 млн. тона (1.25), Аржентина 3.65 млн. тона (3.83), Турция 1.75 млн. тона (1.80), Молдова 0.90 млн. тона (0.78), Сърбия 0.66 млн. тона (0.68). Украинската реколта от слънчоглед е с много добро качество и масленост 44 – 51%.

- През седмицата 4 – 10 октомври експортните продажби на соя от САЩ са били 1.6 млн. тона, което е в горната граница на очакванията на анализаторите. Най-големи купувачи са Китай 850,000 тона, Египет 160,200 тона, Мексико 102,000 тона, Тайланд 84,700 тона и неизвестен купувач 137,100 тона. От началото на сезона седмичните експортни продажби на соя от САЩ са средно 1.9 млн. тона.