Зърно Акценти

В своя последен отчет анализатори от Oil World са понижили прогнозата си за рапичната реколта в света през 2019/20 с 0.2 млн. тона спрямо предходната оценка до 61.88 млн. тона.

Пшеница

- През седмицата 7 – 13 октомври от ЕС са експортирани 143,030 тона пшеница при 318,120 тона седмица по-рано (актуализирано). Най-големи износителки през периода са били България 60,580 тона, Франция 46,100 тона и Литва 15,890 тона. От началото на сезона до 13.10.2019 експортът на пшеница е 7.456 млн. тона, в т.ч. от Франция 2.05 млн. тона. Най-големи купувачи са били Алжир 1.38 млн. тона (-28.3%), Саудитска Арабия 983,100 тона (+19.6%) и Египет 589,300 тона (-5%).

- Турция е обявила търг за внос на 190,000 тона мелничарска пшеница и 127,500 тона дурум с доставки съответно в средата на ноември и средата на декември.

- Властите в Китай са постановили минимална цена за държавните покупки на пшеница през 2020, която е на нивото от 2019. Покупките ще бъдат 37 млн. тона, което е по-малко от количеството през 2019.

 

Зърно

- От началото на сезона до 13.10.2019 износът на зърно от ЕС достига 11.642 млн. тона, което е с 46% повече от 2018/19 (+34% седмица по-рано). Импортът е бил 7.524 млн. тона (+18% и +26%). Доставките на царевица са 5.74 млн. тона (+26% и +32%).

- Според прогноза на МЗ на Казахстан, през 2019/20 зърнената реколта в страната ще достигне 19.1 млн. тона, в т.ч. пшеница 11.5 – 12 млн. тона. Експортът на културата може да достигне 8.5 млн. тона.

- Към 01.10.2019 запасите от зърно в Казахстан са били 12.655 млн. тона при 5.105 млн. тона към 01.09.2019. Запасите от пшеница са били 8.97 млн. тона, от ечемик 2.63 млн. тона и други.

- Настоящият президент на Аржентина е дал обещание, че ако бъде преизбран на поста през януари 2020 ще отмени експортните мита за аржентинското зърно.

 

Маслени култури и растителни масла

- Според октомврийския доклад на USDA, през 2019/20 световната реколта от рапица ще достигне 68.57 млн. тона, което е с 5% по-малко от 2018/19 и с 1 млн. тона под нивото от септемврийския доклад. Най-голям спад ще има при реколтата в ЕС –14% до 17.15 млн. тона, а в Канада с -4% до 19.5 млн. тона. Реколтата в Индия ще достигне 7.7 млн. тона (-4%), а в Китай 13.1 млн. тона (+2%). Крайните запаси от рапица през 2019/20 ще бъдат 6.44 млн. тона (-22%).

- Според данни на AgRural, фермерите в Бразилия са засели 11% от планираните за соя площи, което е с 1% по-малко от средното ниво за последните пет години и с 9% по-малко от предходната година. Причина за изоставането е сухото време в централните райони на страната.

- През 2020 площите със соя в Китай ще достигнат 93 млн. декара при среден добив 135 кг/декар според очаквания на правителството.

- В своя последен отчет анализатори от Oil World са понижили прогнозата си за рапичната реколта в света през 2019/20 с 0.2 млн. тона спрямо предходната оценка до 61.88 млн. тона, което е с 2.7 млн. тона по-малко от предходния сезон и ще бъде най-ниско ниво за последните 8 години. Реколтата от канола в Канада ще бъде 19 млн. тона (20.34 млн. тона през 2018/19). Реколтата в ЕС ще бъде 17 млн. тона (-15%), в Русия и Украйна (общо) 5.53 млн. тона (4.88), в Индия 7.9 млн. тона (7.63) и в Австралия 2.21 млн. тона (2.18).