Зърно Акценти

Китай е готов да увеличи покупките на соя от САЩ с 10 млн. тона до 30 млн. тона.

Пшеница

- През август от Франция са изнесени 1.25 млн. тона мека пшеница при 1.4 млн. тона през юли. Най-голям купувач е Алжир с 449,000 тона (495,000). През първите два месеца на сезона износът на френска мека пшеница е 2.7 млн. тона (-4.3%). През този период износът на ечемик е бил 914,000 тона (+68.6%).

- Според данни на FranceAgrimer, през 2019/20 износът на пшеница от Франция ще достигне 20.186 млн. тона, което е с 3.6% повече от септемврийската оценка, със 17.6% повече от 2018/19 и с -1.8% от рекорда поставен през 2015/16.

- На 08.10.2019 държавната компания на Египет GASC е закупила 295,000 тона пшеница от Русия и Украйна с доставка 10 – 20 ноември при средна цена около 205 USD/тон, което е с 5.9 USD/тон повече от търгът проведен през миналата седмица. Приетите оферти са следните:

 *60,000 тона руска пшеница с цена FOB 204.72 USD/тон + фрахт 15.70 USD/тон, общо 220.42 USD/тон C&F.

*60,000 тона руска пшеница с цена FOB 205.15 USD/тон + фрахт 15.70 USD/тон, общо 220.85 USD/тон C&F.

*60,000 тона руска пшеница с цена FOB 206,50 USD/тон + фрахт 15.70 USD/тон, общо 222.20 USD/тон C&F.

*60,000 тона украинска пшеница с цена FOB 201.60 USD/тон + фрахт 20.55 USD/тон, общо 222.15 USD/тон C&F.

*60,000 тона украинска пшеница с цена FOB 206.67 USD/тон + фрахт 15.94 USD/тон, общо 222.61 USD/тон C&F.

- На 08.10.2019 Йордания е закупила 60,000 тона твърда мелничарска пшеница с произволен произход при цена 229.80 USD/тон C&F и доставка в края на януари 2020.

 

Зърно

- От Руския зърнен съюз са повишили прогнозата си за зърнената реколта в Русия през 2019 до 123.3 млн. тона при 121 млн. тона в предходната оценка. Реколтата от пшеница ще достигне 75.8 млн. тона, от ечемик 21.4 млн. тона (21.1), а от царевица 13.5 млн. тона.

- Според данни на FranceAgrimer, през 2019/20 износът на ечемик от Франция ще достигне 7.147 млн. тона (+2.4% спрямо септемврийската оценка и +15.3% спрямо 2018/19). Количеството ще е със 7% по-малко от 2015/16. 

- От началото на октомври средно дневните обеми царевица, което се изнасят от Бразилия достигат 328,600 тона при цена 165.5 USD/тон. Количеството е с 6.1% по-голямо от показателя през септември.

 

Маслени култури и растителни масла

- Според данни на Oil World, през 2018/19 експортът на слънчогледово масло в света достига 11.49 млн. тона, което е с 15% повече от 2017/18. Износът от Украйна достига 6.04 млн. тона (+14%), от Русия 2.7 млн. тона (+19.5%). Общо двете страни обезпечават 76% от световния експорт. Износът от Аржентина е бил 0.96 млн. тона (+30%), а от Турция 0.44 млн. тона (+13%). Най-големи купувачи са били Индия 2.35 млн. тона (-5%), Иран 0.79 млн. тона (+200%), ЮАР 0.26 млн. тона (+73%), ЕС 2.1 млн. тона (+28%), Китай 1.04 млн. тона (+33%).

- Бразилските фермери вече са продали 25.8% от очакваната нова реколта от соя 2019/20. Най-силни са били продажбите през август – септември поради добрите цени на продукцията. Количеството обаче остава с 27.3% по-слабо от 2018/19.

- Китай е готов да увеличи покупките на соя от САЩ с 10 млн. тона до 30 млн. тона. Пекин се стреми да сключи с Вашингтон междинно споразумение, което ще предотврати влизането в сила на новите мита от 15.10.2019.