Зърно Акценти

Крайните запаси от пшеница в Русия през 2019/20 ще бъдат най-ниските за последните пет години, което ще се отрази на експортния потенциал на страната според прогноза на Руския зърнен съюз

Последни новини

- В своя септемврийски доклад анализатори от IGC са понижили прогнозата си за световната реколта от пшеница през 2019/20 с 0.6 млн. тона до 763,500 тона, а експортът до 171.9 млн. тона. Реколтата в Австралия ще бъде 19.1 млн. тона (-2.1), в Канада 32.6 млн. тона (-0.2), в Казахстан 11.5 млн. тона (-1.5), в Индия 102.2 млн. тона (101.2), в ЕС 152.3 млн. тона (150.2). Експортът от Казахстан ще достигне 6.2 млн. тона (7), от Австралия 10.2 млн. тона (-2), от ЕС 26.1 млн. тона (+0.5), от Русия 33.7 млн. тона (+0.6), от Украйна 19 млн. тона (+0.5).

- В своя септемврийски доклад анализатори от IGC са понижили прогнозата си за световната реколта от дурум през 2019/20 с 1.1 млн. тона спрямо предходната оценка до 35.7 млн. тона и 38.2 млн. тона година по-рано. Реколтата в ЕС ще бъде 8 млн. тона (8.4 и 8.7), в Казахстан 1.5 млн. тона (2 и 2), в Канада 5 млн. тона (5.2 и 5.7). Износът на дурум през сезона ще достигне 8.3 млн. тона (8.2 и 7.9). Експортът от Канада ще бъде 5 млн. тона (4.85 и 4.82), от Мексико 0.9 млн. тона (0.7 и 0.5), от САЩ 0.6 млн. тона (0.55 и 0.52), от ЕС 850,000 тона (900,000 и 908,000), от Казахстан 300,000 тона (475,000 и 540,000), от Австралия 50,000 тона (125,000 и 26,000). Крайните запаси от дурум в света ще достигнат 8.9 млн. тона (9.4 и 10.3).

- В своя септемврийски доклад от IGC са повишили прогнозата си за износа на пшеница от Русия през 2019/20 с 0.6 млн. тона до 33.7 млн. тона. Без промяна остава оценката за пшеничната реколта от 73.7 млн. тона. Общата зърнена реколта в Русия ще достигне 112.9 млн. тона (111.4). Крайните запаси от зърно в Русия през 2019/20 ще бъдат 11.6 млн. тона при 10.9 млн. тона в предходния доклад, в т.ч. пшеница 9.6 млн. тона – без промяна.

- Според септемврийския доклад на IGC, през 2019/20 крайните запаси от царевица в света (без Китай) ще достигнат 104.1 млн. тона при августовска прогноза от 102.8 млн. тона. Запасите в САЩ ще бъдат 52.5 млн. тона (+1.4 млн. тона спрямо предходния месец), в ЕС 6.7 млн. тона (+0.1). Реколтата в САЩ е без промяна от 341.5 млн. тона, а в ЕС 66.4 млн. тона (-0.3). Крайните запаси от царевица в Аржентина и Бразилия са понижени с по 0.2 млн. тона до съответно 6.3 млн. тона и 5 млн. тона. Експортът на царевица от Аржентина ще достигне 33.7 млн. тона (+0.2), а в Бразилия 34.3 млн. тона (+0.3).

- Крайните запаси от пшеница в Русия през 2019/20 ще бъдат най-ниските за последните пет години, което ще се отрази на експортния потенциал на страната според прогноза на Руския зърнен съюз. През сезона зърнената реколта в страната ще достигне 121.7 млн. тона, което е с 540,000 тона повече от предходната оценка, в т.ч. пшеница 74.9 млн. тона, царевица 13.5 млн. тона, ечемик 21 млн. тона. Началните запаси от пшеница за 2019/20 са били с 49% по-ниски от предходната година.

- Към 26.09.2019 в Украйна са прибрани 45.1 млн. тона зърно от 72% от площите. Прибраната царевица е 5.4 млн. тона от 18% от площите, слънчогледа 9.6 млн. тона (71%), а соята 2 млн. тона (55%).

- Към 26.09.2019 в Украйна са засети 2.9 млн. хектара със зимни култури или 39% от плана, който е 7.3 млн. хектара. Със зимна пшеница са засети 2.6 млн. хектара (42%).

- През 2019 зърнената реколта в Алжир ще надхвърли 6 млн. тона при точно 6 млн. тона през 2018.

- Според данни на Зърнената борса в Буенос Айрес, поради липсата на влага в Аржентина се влошава състоянието на посевите с пшеница. Към 25.09.2019 в добро и отлично състояние се намират 35% от посевите, което е с 3% по-малко от предходната седмица и с 6% по-малко от предходната година. Сеитбата на царевицата е проведена на 16% от планираните площи (+10% за седмицата), като в добро и отлично състояние се намират 35% от посевите при 33% година по-рано.

- От Метеорологичната служба на Австралия прогнозират, че през периода 30.09 – 1.12.2019 в Австралия ще паднат само 25% от нормалните за периода валежи. Сушата се проявява силно трета поредна година. Липсата на валежи ще понижат съществено реколтата от пшеница. Настоящите понижения на реколтата не включват продължение на сушата до декември. Ако прогнозата се изпълни, ще видим още съществени корекции на прогнозата за реколтата в понижение.