Зърно Акценти

През седмицата 13 – 19 септември експортните продажби на пшеница от САЩ са най-ниските от юни до сега и достигат 283,200 тона.

Последни новини

- През седмицата 15 – 22 септември вносът на рапица в ЕС достига 170,100 тона (+62% за седмица), вносът на рапично масло 4,300 тона (-25%), а на рапичен шрот 3,000 тона (-83%). През периода 01.07 – 22.09.2019 в ЕС са доставени 1.75 млн. тона рапица (+86%) като с дял от 83% е Украйна.

- На 25.09.2019 Египет закупи 300,000 тона пшеница с доставка 26.10 – 05.11.2019 както следва:

*60,000 тона руска пшеница с цена FOB 197.75 USD/тон + фрахт 15.12 USD/тон, общо 212.87 USD/тон C&F.

*60,000 тона руска пшеница с цена FOB 196.45 USD/тон + фрахт 16.80 USD/тон, общо 213.25 USD/тон C&F.

*60,000 тона руска пшеница с цена FOB 197.50 USD/тон + фрахт 16.80 USD/тон, общо 214.30 USD/тон C&F.

*60,000 тона руска пшеница с цена FOB 197.75 USD/тон + фрахт 16.80 USD/тон, общо 214.55 USD/тон C&F.

*60,000 тона френска пшеница с цена FOB 193.75 USD/тон + фрахт 21.20 USD/тон, общо 214.95 USD/тон C&F.

- Саудитска Арабия е обявила търг за покупка на 1 млн. тона ечемик с доставка декември – януари.

- През седмицата 13 – 19 септември експортните продажби на пшеница от САЩ са най-ниските от юни до сега и достигат 283,200 тона. Спрямо предходната седмица спадът е с 1%, а спрямо предходната година с 40%. Към 19.09.2019 продажбите на пшеница достигат 12.576 млн. тона, което е с 15.8% повече от предходната година при 23.2% седмица по-рано.

- През седмицата 7 – 13 септември производството на етанол в САЩ достига 943,000 барела дневно, което е най-ниско ниво от април 2016 до сега. Спрямо предходната седмица производството намалява с 6%, а спрямо миналата година с 9%. Маржът на производителите силно намалява предвид ръста при цената на царевицата.

- Според данни на Oil World, през август в Бразилия са произведени 440,000 тона биодизел при 425,000 тона през юли. През 2019 се очаква производството на биодизел в страната да бъде 5.2 млн. тона (+0.5 млн. тона спрямо 2018) като натоварването на мощностите ще бъде 69% (капацитет 7.5 млн. тона годишно).

- През 2019/20 (начало 1.11.2019) вносът на палмово масло в Индия ще достигне рекордни нива от 9.7 млн. тона, което е с 2% повече от 2018/19. Потреблението на хранителни масла в страната ще достигне 23.6 млн. тона.

- През следващите 5 години Тайван ще закупи 5 млн. тона царевица и 0.5 млн. тона продукти от преработка на културата от САЩ.

- През юли от Австралия са изнесени 736,770 тона пшеница, в т.ч. за Йемен 113,300 тона (0 тона през юли), Виетнам 92,020 тона (18,000), Япония 81,620 тона (+1.2%).