USDA понижи минимално световната реколта от соя през 2019/20

В своя септемврийски отчет анализатори от USDA понижиха прогнозата си за световната реколта от соя през 2019/20 до 341.4 млн. тона при 341.8 млн. тона през 2018/19.

Реколтата от соя в САЩ ще достигне 98.8 млн. тона (100.1 и 123.6), в Индия 11.0 млн. тона (10.3 и 11.5), в Китай 17.1 млн. тона (17.0 и 15.9) и Канада 6.5 млн. тона (6.2 и 7.2).

Световният износ на соя през 2019/20 ще бъде 149.3 млн. тона (149.1 и 148.5), в т.ч. от Канада 4.6 млн. тона (4.4 и 5.0) и САЩ 48.3 млн. тона и 47.5 млн. тона през 2018/19.

Световните крайни запаси от соя ще достигнат 99.2 млн. тона, което е с 2.5 млн. тона по-малко от предходната оценка и с 13.2 млн. тона под нивото от 2018/19 – 112.4 млн. тона.