Зърно Акценти

През 2019/20 износът на пшеница от Русия ще достигне 37 – 38 млн. тона според Зърнения съюз на страната с възможност за ръст до 40 млн. тона.

Последни новини

- През 2019/20 износът на пшеница от Русия ще достигне 37 – 38 млн. тона според Зърнения съюз на страната с възможност за ръст до 40 млн. тона. Реколтата от зърно ще бъде 128 млн. тона, в т.ч. пшеница 78 млн. тона. Износът на зърно ще бъде 46 – 47 млн. тона.

- От ИКАР понижиха прогнозата си за реколтата от пшеница в Русия през 2019 до 77.5 млн. тона (78.5 млн. тона в предходната оценка). Това е второ понижение на прогнозата през юли.

- От Русагротранс са понижили прогнозата си за зърнената реколта в Русия през 2019 с 4.2 млн. тона до 120 млн. тона, в т.ч. пшеница 76.1 млн. тона (-3.8 млн. тона), ечемик 19.2 млн. тона (-0.2) и царевица 12.3 млн. тона (0).

- Анализатори от Strategie Grains са понижили прогнозата си за реколтата от мека пшеница в ЕС през 2019/20 с 2 млн. тона до 140.6 млн. тона, което е с 11% повече от предходния сезон.

- От началото на сезона до 14.07.2019 от ЕС са изнесени 679,827 тона зърно, което е с 15% повече от предходната година. Вносът достига 753,784 тона (+88%). Импортът на царевица е бил 698,867 тона (+106%).

- Според последна прогноза на DRV, през 2019 реколтата от пшеница в Германия ще бъде 23.85 млн. тона, което е с 3.5% по-малко от юнската прогноза, но със 17.7% повече от реколтата през 2018. Реколтата от зимна рапица ще бъде 2.97 млн. тона (3.07 млн. тона и -19%), от зимен ечемик 9.85 млн. тона (+33.6% спрямо 2018), от пролетен ечемик 2.08 млн. тона (-5.4%), от царевица 4.13 млн. тона (+23.8%).

- Властите в Египет са закупили 3.27 млн. тона пшеница нова реколта от местните фермери в периода 15.04 – 15.07.2019, което е и край на кампанията.

- През юни в САЩ са преработени 4.05 млн. тона соя при очаквания в рамките на 4.02 – 4.47 млн. тона. През юни 2018 преработката е била 4.33 млн. тона.

- През 2018/19 реколтата от соя в Парагвай се понижи с 20% спрямо 2017/18, което е причина за спада на икономическия растеж на страната до 3% през 2019 от предходни очаквания за 3.2%.

- Властите в Малайзия за пореден път удължават нулевото експортно мито на палмовото масло, този път до края на август.

- Тайванската асоциация FMA е обявила търг за покупка на 90.65 хил. тона пшеница от САЩ с доставка през септември.

- Според прогноза на FAS USDA, през новия сезон Филипините ще импортират рекорден обем пшеница – 7.2 млн. тона, което е с 20.4% повече от предходната година – 5.98 млн. тона.