Зърно Акценти

Към 10.07.2019 в Русия са ожънати 7.3 млн. хектара със зърнени култури (5.7 млн. хектара през 2018), прибрани са 28.1 млн. тона зърно (21.6), 3.83 тона/хектар (3.83).

Последни новини

- Към 10.07.2019 в Русия са ожънати 7.3 млн. хектара със зърнени култури (5.7 млн. хектара през 2018), прибрани са 28.1 млн. тона зърно (21.6), 3.83 тона/хектар (3.83). Прибраната пшеница е 24.5 млн. тона (19.3) при среден добив 3.87 тона/хектар (3.95), а прибрания ечемик 3.1 млн. тона (2) при среден добив 3.83 тона/хектар (3.6).

- През първите шест месеца на 2019 от Украйна са изнесени 5.06 млн. тона пшеница, 442,000 тона ечемик и 8,100 тона ръж.

- От FranceAgrimer понижават прогнозата си за износа на фуражен ечемик през 2018/19 до 6.064 млн. тона, което е с 1.2% под юнската оценка, но с 1% повече от 2017/18. Износът на мека пшеница ще бъде 17.376 млн. тона (-0.3% и -0.8%).

- В Беларус е завършила жътвата на зимния ечемик като средният добив е бил 4.33 тона/хектар при 2.86 тона/хектар през миналата година .

- На 09.07.2019 Египет е закупил 240,000 тона пшеница с доставка 10 – 20 август както следва:

*Две карга по 60,000 тона румънска пшеница с FOB цена 198.00 USD/тон + фрахт 15.44 USD/тон, общо 213.44 USD/тон C&F.

*60,000 тона румънска пшеница с FOB цена 198.00 USD/тон + фрахт 15.44 USD/тон, общо 213.44 USD/тон C&F.

*60,000 тона украинска пшеница с FOB цена 198.00 USD/тон + фрахт 17.34 USD/тон, общо 215.34 USD/тон C&F.

- На проведения преди дни търг за покупка на пшеница от Алжир са били закупени 480,000 тона от продукцията при първоначално обявени 360,000 тона. Цените са били 216 – 217.5 USD/тон C&F и доставка през август.

- Йордания е обявила търг за покупка на 25,000 тона мелничарска пшеница с доставка през септември.

- Според данни на Oil World, през втората половина на 2019 вносът на рапица в ОАЕ е бил 270,000 тона (-50% спрямо предходната година).

- През 2018/19 реколтата от слънчоглед в Аржентина достига 3.8 млн. тона (+8% спрямо 2017/18) при среден добив 2 тона/хектар (2.076).

- Според данни на Oil World, през май от Индонезия са експортирани 2.17 млн. тона палмово масло при 1.97 млн. тона през май 2018 и 1.89 млн. тона през април. През периода януари – май експортът на продукта е бил 11.1 млн. тона (+7.5%). През май износът на биодизел е бил 189,000 тона (+23% спрямо предходната година), а през периода януари – май – до рекордните 526,000 тона (+51%).

- В началото на юни запасите от палмово масло в Малайзия се понижават до минимално ниво за последните 11 месеца – 2.42 млн. тона (-0.97% спрямо май). През юни запасите спадат с 4% до 2.35 млн. тона. През юни производството достига 1.52 млн. тона (-9.2%), което също е минимално ниво от юли 2018 до сега. През първата половина на годината производството е 9.79 млн. тона (8.9), а за цялата година се очаква 20 млн. тона. През юни износът на палмово масло от Малайзия намалява за първи път през последните 4 месеца до 1.38 млн. тона, което е с 19.35% по-малко от май.