На 09.07.2019 Египет закупи 240,000 тона пшеница

На 09.07.2019 държавната компания на Египет GASC е провела търг за покупка на мелничарска пшеница с доставка 10 – 20 август.

Закупени бяха 60,000 тона пшеница от Украйна и 180,000 тона пшеница от Румъния. Най-ниската предложена цена е за 60,000 тона украинска пшеница – 198.77 USD/тон FOB.

Предложения при условия FOB:

- Три предложения за продажба на украинска пшеница с цени 198.77 – 199.70 USD/тон.

- Единадесет предложения за продажба на руска пшеница с цени 198.86 – 210.97 USD/тон.

- Четири предложения за продажба на румънска пшеница с цени 198.79 – 201.75 USD/тон.

 

Най-добри предложения за продажба при условия C&F:

- 60,000 тона румънска пшеница с цена FOB 198.79 USD/тон + фрахт 15.49 USD/тон, общо 214.28 USD/тон C&F.

- 60,000 тона румънска пшеница с цена FOB 198.86 USD/тон + фрахт 15.49 USD/тон, общо 214.35 USD/тон C&F.

- 60,000 тона румънска пшеница с цена FOB 200.79 USD/тон + фрахт 14.50 USD/тон, общо 215.29 USD/тон C&F.

- 60,000 тона украинска пшеница с цена FOB 198.77 USD/тон + фрахт 17.39 USD/тон, общо 216.1629 USD/тон C&F.

- 60,000 тона руска пшеница с цена FOB 198.86 USD/тон + фрахт 17.53 USD/тон, общо 216.39 USD/тон C&F.

- 60,000 тона украинска пшеница с цена FOB 199.99 USD/тон + фрахт 17.39 USD/тон, общо 217.38 USD/тон C&F.

Резултатът от търга ще бъде решен от цената на фрахта. Повечето предложения са с много близки стойности и конкуренцията се изостря.