Зърно Акценти

Според последна прогноза на Strategie Grains, през 2019 реколтата от мека пшеница в ЕС ще достигне 142.8 млн. тона при 143.9 млн. тона в предходната оценка.

Последни новини

- През юни от Русия може да бъдат експортирани 0.8 – 1 млн. тона пшеница според прогноза на Русагротранс.

- Според прогноза на FranceAgrimer, през 2018/19 износът на пшеница от Франция ще достигне 17.416 млн. тона, което е с 0.7% повече от майската прогноза и с 0.5% по-малко от показателя през 2017/18.

- От FranceAgrimer са повишили прогнозата си за износа на фуражен ечемик от Франция през 2018/19 до 6.134 млн. тона, което е с 1% повече от майската прогноза и с 2.3% повече от 2017/18. Износът за страни от ЕС е 3.719 млн. тона (+6.8% и +6.9%), а за трети страни е 2.4 млн. тона (-4% и -4.4%).

- Според последна прогноза на Strategie Grains, през 2019 реколтата от мека пшеница в ЕС ще достигне 142.8 млн. тона при 143.9 млн. тона в предходната оценка. Спрямо реколтата от 2018 ръста  с 12%. Реколтата от ечемик ще достигне 59.6 млн. тона (-700,000 тона и +7%). Реколтата от царевица се очаква да достигне 63.4 млн. тона, което е с 500,000 тона повече от предходната оценка. Прогнозата за експортът на мека пшеница от ЕС през 2019/20 е понижена с 1.1 млн. тона до 22.1 млн. тона. През 2018/19 експортът ще достигне 21 млн. тона. Конкурентоспособността на европейската пшеница няма да е висока. Конкуренцията ще бъде основно с Украйна, която се очаква да произведе 25.9 млн. тона пшеница (+8.4%). Износът от Франция ще е по-слаб при по-добри реколти в Германия, Литва и Латвия.

- През първите 8 месеца на текущия сезон импортът на соя в Турция достига 1.5 млн. тона, в т.ч. от Украйна 680,500 тона и Бразилия 675,500 тона. За целия сезон вносът ще бъде 2.6 млн. тона, което е с 6% по-малко от 2017/18 – 2.8 млн. тона.

- През 2019 износът на пшеница от Сърбия може да достигне над 1 млн. тона според прогноза на Зърнената асоциация в страната.

- Към 1.06.2019 запасите от зърно в Казахстан са били 5.29 млн. тона, в т.ч. пшеница 4.3 млн. тона и 520,000 тона ечемик.

- Индонезия стартира тестовете на биодизел В30 – съдържание на биогориво 30%. Замяната с текущото гориво В20 ще стане през 2020. Целта е да бъде повишено потреблението на растителни масла в страната.

- Според прогноза на Oil World, през юни Китай може да внесе 9.6 – 10 млн. тона соя при 7.36 млн. тона през май и 8.7 млн. тона през юни 2018.

- Според прогноза на Бюрото по метеорология на Австралия, сушата в пшеничния пояс на страната ще продължи до края на септември. Вероятността за високи температури в страната е 80%. Вероятността са средни валежи е само 30%. В началото на седмицата от Abare понижиха прогнозата си за реколтата от пшеница с 11% до 21.2 млн. тона.

- Южнокорейската компания KFA е закупила 65,000 тона фуражна царевица при цена 205.70 USD/тон C&F с доставка до 5.12.2019. Най-вероятно царевицата е от Южна Америка. Друга компания NOFI е закупила 68,000 тона фуражна царевица с цена 206.74 USD/тон C&F + 1.25 USD/тон за разтоварване в пристанище. От Major Feedmill Group са закупили 70,000 тона фуражна царевица с цена 206.99 USD/тон C&F.