Зърно Акценти 01.05.2024

Според данни на USDA към 28.04.2024 в САЩ с царевица са засети 27% от планираните площи /23% година по-рано и 22% средно за последните пет години/.

- От началото на сезона до 01.05.2024 от Украйна са изнесени 41.365 млн. тона зърно /41.595 година по-рано/, в т.ч. през април 6.314 млн. тона /3.619/. Експортирани са 15.778 млн. тона пшеница /1.936/, ечемик 2.202 млн. тона /231,000/, царевица 22.906 млн. тона /4.136/.

- Турция е провела търг за продажба на 100,000 тона дурум. Най-висока предложена цена е от Viterra – 371.71 USD/тон FOB. Обръщаме внимание, че сделката е за износ на дурум от Турция, а не за внос.

- Според данни на USDA към 28.04.2024 в САЩ с царевица са засети 27% от планираните площи /23% година по-рано и 22% средно за последните пет години/. Със соя за засети 18% от плана /16% и 10%/, а с пролетна пшеница 34% /10% и 19%/. В добро и отлично състояние от зимната пшеница се намират 49% от посевите /28% и 23%/.

- Зърнените портове на пристанище Росарио са блокирани от стачка на работниците, които са против планираните от властите реформи. Спрян е експорта на соя, царевица и пшеница.

- Правителството на Индия вече е закупило 19.61 млн. тона пшеница от местните фермери, което превишава минималната потребност от пшеница, която е 18.4 млн. тона. Планираните покупки ще бъдат в рамките на 30 – 31 млн. тона пшеница /26.2 през 2023/.

- През периода 01.05 – 31.12.2024 правителството на Мароко ще субсидира вноса на пшеница предвид очакваната слаба реколта.