Зърно Акценти 16.04.2024

Според данни на АПК – Информ през март от Украйна са изнесени 52,400 тона слънчоглед, което е два пъти повече от февруари.

- Според данни на АПК – Информ през март от Украйна са изнесени 52,400 тона слънчоглед, което е два пъти повече от февруари. Експортът за България нараства 3.7 пъти, а за Турция с 30%. През периода 1 – 14 април експортът е 36,300 тона /27,000 година по-рано/, в т.ч. 25,000 тона за Нидерландия. От началото на септември до 14.04.2024 са изнесени 286,300 тона слънчоглед /-84%/.

- От началото на 2023/24 в Украйна са преработени рекордните 1 млн. тона рапица, което е 23.3% от реколтата, според данни на Укролияпром. Експортът на масло от рапица също е рекордно висок – 400,000 тона.

- Според прогноза на МЗ на Франция през 2024 площите със зимни, зърнени култури ще бъдат 6.81 млн. хектара /-6.8% спрямо 2023/. Меката зимна пшеница ще достигне площи от 4.34 млн. хектара /-7.7%/, зимната твърда пшеница 0.22 млн. хектара /-6.4%/, зимният ечемик 1.28 млн. хектара /-6.1%/. Площите с пролетен ечемик ще бъдат 0.5 млн. хектара /+10.7%/, а с пролетна, мека пшеница 0.02 млн. хектара /+6.4%/.

- Според данни на USDA към 14.04.2024 в добро и отлично състояние в САЩ се намират 55% от посевите със зимна пшеница /56% седмица по-рано и 27% година по-рано/. Сеитбата на царевицата е проведена на 6% от плана, на пролетната пшеница на 7% и на соята 3%.

- От началото на април 2023 до март 2024 в Китай са доставени 99.9 млн. тона соя, в т.ч. от Бразилия 71.4 млн. тона. Доставени са и 926,000 тона соев шрот, в т.ч. от Бразилия 777,000 тона.

- Според данни на AgRural към 11.04.2024 в Бразилия са ожънати 84% от площите със соя, в т.ч. през последната седмица +6%.

- Според данни на Австралийското статистическо бюро през февруари от Австралия са изнесени 2.31 млн. тона мека пшеница /2.62 през януари и 3.04 през февруари 2023/. Най-големи клиенти са Индонезия 62.42 млн. тона, Тайланд 32.73 млн. тона, Китай 24.63 млн. тона. Експортът на дурум е 92,350 тона само за Алжир, като това е най-висок показател от октомври 2023 до сега.

- Според данни на МРОВ през март запасите от палмово масло в Малайзия достигат 1.71 млн. тона /-10.68% спрямо февруари/, производството 1.39 млн. тона /+10.57%/, износът 1.32 млн. тона /+28.61%/.

- Според прогноза на FAS USDA през 2023/24 вносът на соя в Тайван ще достигне 2.65 млн. тона /+3.5% спрямо 2022/23/, като ръстът се дължи на повишеното потребление на фуражи.

- Според прогноза на FAS USDA през 2024/25 потреблението на фуражи във Виетнам ще бъде 26.5 млн. тона /25.9 през 2023/24/, в т.ч. на царевица 14.1 млн. тона /13/. През новия сезон реколтата от царевица в страната ще достигне 3.65 млн. тона /3.76/, а вносът 11 млн. тона /10/. През 2023 от Бразилия са доставени 44% от импортираната царевица, Аржентина 33%, Индия 12%.

- На 15.04.2024 властите в Египет са започнали новата кампания по закупуването на пшеница от местните производители. Планирани са покупки на 3.5 млн. тона пшеница, като фермерите ще получат средствата от продажбата в рамките на 48 часа.