Зърно Акценти 27.03.2024

От СовЕкон повишават прогнозата си за пшеничната реколта 2024/25 в Русия с 0.4 млн. тона до 94 млн. тона и 92.8 млн. тона през 2023/24.

- През периода 01.07.2023 – 27.03.2024 от Украйна са изнесени 34.199 млн. тона зърно /36.922 година по-рано/, в т.ч. през март 4.529 млн. тона /4.625/. Експортът на пшеница е 13.504 млн. тона /12.623/, ечемик 1.957 млн. тона /2.267/, царевица 18.447 млн. тона /21.714/.

- От началото на 2023/24 до 23.03.2024 износът на мека пшеница от ЕС достига 22.8 млн. тона /-2% спрямо предходната година/. Основни износителки са Франция 6.3 млн. тона, Румъния 5.2 млн. тона, Полша 2.9 млн. тона, Германия 2.2 млн. тона и Литва 2.2 млн. тона. Експортът на царевица е 3 млн. тона /+57%/, в т.ч. от Румъния 2.2 млн. тона.

- Според данни на FEDOIL през февруари 2024 в ЕС са преработени 3.285 млн. тона маслени култури, което е с 215,000 тона по-малко от предходния месец и с 204,000 тона повече от февруари 2023. Преработката на рапица е 1.738 млн. тона /-21,000 тона и +154,000 тона/, на соя 1.053 млн. тона /-117,000 и 24,000/, на слънчоглед 494,000 тона /-77,000 и +74,000/.

- Според данни на Oil World през февруари преработката на канола в Канада е била 898,000 тона /937,000 през януари и +86,000 спрямо февруари 2023/. От началото на сезона преработката достига 6.4 млн. тона /5.7/.

- През 2023/24 в ЮАР ще приберат 13.26 млн. тона царевица /-19.3% спрямо 2022/23 или 16.43 млн. тона/. През февруари прогнозата е била 14.36 млн. тона. Реколтата от бяла царевица ще бъде 6.28 млн. тона и от жълта 6.98 млн. тона.

- Група мелничари от Южна Корея са закупили 30,200 тона мелничарска пшеница от САЩ с доставка през юли.

- На 26.03.2024 Йордания е отменила търг за покупка на 120,000 тона фуражен ечемик с произволен произход. Следващият търг ще се състои на 03.04.2024.