Зърно Акценти 09.02.2024

Според оценка на Canadian Grain Commission от началото на 2023/24 до 04.02.2024 от Канада са изнесени 12.5 млн. тона пшеница, което е с 4% по-малко от предходния сезон.

- През 2023 от Русия ще бъдат изнесени 7.125 млн. тона царевица /3.974 през 2022/ според прогноза на МЗ на страната. Продажбите за Турция ще бъдат 2.38 млн. тона /1.26/, Либия 265,000 тона /131,000/, Китай 198,000 тона /582,000/, Южна Корея 139,000 тона /200,000/, Япония 36,000 тона /61,000/.

- Към 01.01.2024 запасите от пшеница в селскостопанските, преработвателните и заготвителни предприятия на Русия достигат нов рекорд от 36.5 млн. тона /+1% спрямо 01.01.2023/. Запасите в южните части на страната са били 12.5 млн. тона, център 9.3 млн. тона, поволжието 7.6 млн. тона.

- От началото на сезона до 09.02.2024 от Украйна са изнесени 25.2 млн. тона зърнени култури /28.8 година по-рано/, в т.ч. през февруари 1.3 млн. тона /1.7/. Експортирани са 9.8 млн. тона пшеница /0.624 през февруари/, царевица 13.6 млн. тона /0.608/, ечемик 1.5 млн. тона /0.04/.

- До седмицата завършила на 08.02.2024 в Украйна са ожънати 91% от площите с царевица, прибрани да 28.71 млн. тона зърно при среден добив 7.79 тона/хектар. За последната седмица са прибрани 60,000 тона царевица.

- Според прогноза на FAS USDA през 2023/24 пшеничната реколта в Турция е 19.5 млн. тона, от царевица 8.4 млн. тона, ечемик 8 млн. тона. Вносът на пшеница остава без промяна от 10 млн. тона. Импортът на царевица ще бъде 2 млн. тона. През периода юли – декември износа на пшенично брашно е бил 2.1 млн. тона /+28% спрямо предходната година/.

- Според оценка на Canadian Grain Commission от началото на 2023/24 до 04.02.2024 от Канада са изнесени 12.5 млн. тона пшеница, което е с 4% по-малко от предходния сезон. В това количество има включени 1.6 млн. тона дурум. Към 31.12.2023 запасите от пшеница в Канада са били 20.7 млн. тона /-10% спрямо предходната година/, в т.ч. дурум 3 млн. тона /-27%/. Експортът на ечемик е 1 млн. тона /-45%/, а запасите 5.5 млн. тона /+6%/. Износът на канола е 3 млн. тона /-33%/, запасите 12.9 млн. тона /+1%/.

- Според прогноза на Anec през февруари от Бразилия ще бъдат изнесени 773,900 тона царевица /3.4 през януари и 1.9 през февруари 2023/. Експортът на соя ще бъде 7.3 млн. тона /2.3 и 7.6/.

- От Conab са понижили прогнозата си за соевата реколта 2023/24 в Бразилия до 149.4 млн. тона /155.2 през януари и 162 през 2022/23/. Царевичната реколта ще бъде 113.7 млн. тона /117.6 през януари/.

- Според CNGOIC през  януари запасите от соя в Китай намаляват с 19% и към 02.02.2024 достигат 5.3 млн. тона /-0.4% спрямо началото на февруари 2022/. През седмицата 27.01 – 02.02.2024 в Китай са преработени 1.9 млн. тона соя /-4% спрямо предходната седмица и +50% спрямо предходната година/.

- Ръста при цените на палмовото масло ще бъде ограничен предвид голямото предлагане на соево и слънчогледово масла на по-ниски цени. Общото производство на растителни масла по света нараства като в същото време само производството на палмово масло намалява. Нерафинирано палмово масло с доставка през март се предлага C&F Индия за 930 USD/тон, докато соево и слънчогледово се предлагат с цени 915 USD/тон и 910 USD/тон. Само през януари доставките на палмово масло в Индия спадат до 787,000 тона при увеличени покупки на соево масло до 190,000 тона /-24%/. Предвид високите транспортни разходи премията на палмовото масло спрямо слънчогледовото, соевото и рапичното за Европа нараства до 100 USD/тон. През март вносът на соево масло в Индия може да нарасне до 300,000 тона и до 400,000 тона през април, докато доставките на палмово масло ще се понижат до 700,000 тона. Палмовото масло ще съхрани премията си предвид намаленото производство и ръста на потреблението за биодизел в Индонезия и Малайзия.