Зърно Акценти 24.03.2023

От МЗ на Русия може да препоръчат на руските фермери да преустановят износа на пшеница и слънчогледово масло предвид ниските световни цени. Тази новина от петък изстреля борсите по света и чакаме развитие.

- Според прогноза на ИКАР през 2022/23 износът на зърно от Русия ще достигне 57 млн. тона, в т.ч. 46 млн. тона пшеница. През април експортът ще бъде 5.7 – 5.8 млн. тона, в т.ч. пшеница 4.7 – 4.8 млн. тона.

- От 01.04.2023 експортното мито на руското слънчогледово масло ще се понижи до 1,398.9 рубли/тон (2,068.1), митото на слънчогледовия шрот нараства до 4,777.6 рубли/тон.

- През периода 29.03 – 04.04.2023 експортното мито на руската пшеница ще бъде 5,409.6 рубли/тон (5,327.9 седмица по-рано), на ечемика 3,245.3 рубли/тон (3,298.2), на царевицата 2,885 рубли/тон (2,646.9).

- От началото на сезона до 24 март 2023 износът на зърно от Украйна достига 36.591 млн. тона, в т.ч. през март 4.294 млн. тона. Експортът на пшеница е бил 12.558 млн. тона (1.22), ечемик 2.261 млн. тона (211,000), царевица 21.455 млн. тона (2.851).

- Презимуването на зимните култури в Украйна е преминало благополучно и посевите се намират в удовлетворително състояние. Към 20.03.2023 вегетацията на растенията се е подновила.

- Към 20.03.2023 според данни на FranceAgriMer в добро и отлично състояние във Франция се намират 94% от посевите с мека зимна пшеница (95% седмица по-рано и 92% година по-рано), зимен ечемик 93% (-1% и 89%), а пролетен ечемик 99% (99% и 93%). През март валя много, което подобри влагата в почвата и дава отличен старт за развитието на посевите.

- От Зърнената борса в Росарио прогнозират царевична реколта 2022/23 в Аржентина от 35 млн. тона (51.1 през 2021/22). Потреблението на царевица в страната ще бъде 15.3 млн. тона (+1.8), износът 24 млн. тона (-10.5), крайните запаси 2.1 млн. тона (6.4). Реколтата от соя ще достигне 27 млн. тона (42.2), вносът 7.9 млн. тона (4.6), вътрешното потребление 35.4 млн. тона, в т.ч. преработка 30.3 млн. тона, износ 2.8 млн. тона (5.6), крайни запаси 1.9 млн. тона (-3.3).

- Към 22.03.2023 в Аржентина е стартирала жътвата на царевицата според данни на Зърнената борса в Буенос Айрес като вече са ожънати 5% от площите (10% година по-рано и 13% средно за последните пет години). В добро състояние се намират 6% от посевите (7% седмица по-рано), в лошо и много лошо 58% (60%), а в удовлетворително 36% (33%). Без промяна остава прогнозата за царевичната реколта от 36 млн. тона (52 през 2021/22).