Зърно Акценти 21.03.2023

Според прогноза на StoneX през текущата година потреблението на соево масло в Бразилия ще достигне 8.5 млн. тона (+12% спрямо 2022).

- През периода 1 – 20 март износът на пшеница от Русия достига 2.706 млн. тона (+230% спрямо предходната година), царевица 370,000 тона (+240%), ечемик 91,000 тона (-8.2%), а общо зърно 3.167 млн. тона (+220%).

- Правителството на Русия е приело решение за забрана износа на рапица до 31.08.2023. През 2022 реколтата е била 4.515 млн. тона (2.794 през 2021).

- През периода 01.07.2022 – 21.03.2023 от Украйна са изнесени 35.81 млн. тона зърно, в т.ч. през март 3.513 млн. тона. Експортираната пшеница е 12.285 млн. тона (947,000), ечемик 2.229 млн. тона (179,000), царевица 20.981 млн. тона (2.377).

- Според данни на Fedoil през февруари преработката на маслени култури в ЕС достига 3.14 млн. тона (-5% спрямо януари). Преработката на соя е 1 млн. тона (-4% спрямо януари и -7% спрямо февруари 2022), на рапица 1.6 млн. тона (-5% и +5%), на слънчоглед 458,000 тона (-9% и -6%).

- Според прогноза на MARS през 2023 средният добив от зърнени култури в ЕС ще бъде 5.6 тона/хектар (+2% спрямо 2022), в т.ч. мека пшеница 5.99 тона/хектар (+3%), твърда пшеница 3.53 тона/хектар (+1%), зимен ечемик 5.91 тона/хектар (+2%).

- Вчера фондовете в Чикаго са били нето продавачи на 2,000 контракта царевица и 5,000 контракта пшеница и нето купувачи на 3,000 контракта соя.

- През периода януари – февруари вносът на американска соя в Китай е бил 11.59 млн. тона (10.04 година по-рано), а от Бразилия 2.24 млн. тона (-36%). Общите доставки в Китай са били 16.2 млн. тона.

- Според прогноза на StoneX през текущата година потреблението на соево масло в Бразилия ще достигне 8.5 млн. тона (+12% спрямо 2022). Потреблението за производство на биодизел ще бъде 5.8 млн. тона (+24%). Производството на продукта в Бразилия ще достигне 10.4 млн. тона (+2%), а експортът 1.8 млн. тона (-31%).