Вчера цените на пшеницата в Чикаго се повишиха с МНОГО, цената на юлския контракт на царевицата се повиши минимално, но всички контракти от нова реколта се повишиха значително, умерено се повишиха цените на соята, цените на соевия шрот от стара реколта се понижиха, а цените от нова реколта се повишиха, цените на соевото масло се понижиха минимално. В Париж цените на пшеницата и царевицата се повишиха с МНОГО, а цените на рапицата се понижиха минимално.

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв.6 мес - 40 лв. / мес.12 мес - 30 лв. / мес.6 мес - 50 лв. / мес.12 мес - 40 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент