Зърно Акценти 17.01.2022

През изминалата седмица Алжир е закупил 600,000 тона пшеница с произволен произход, цена 348 – 350 USD/тон C&F и доставка февруари – март 2022.

- През периода 01.07.2021 – 13.01.2022 износът на зърно от Русия достига 24.3 млн. тона (-24.4% спрямо предходната година). Експортът на пшеница е 20.3 млн. тона (-23.8%), ечемик 2.7 млн. тона (-32.1%), царевица 1.1 млн. тона (-24.3%).  Според прогноза на МЗ на страната, през цялата 2021/22 износът на зърно ще бъде 45 – 48 млн. тона (49), в т.ч. пшеница 38.4 млн. тона.

- В петък фондовете в Чикаго са били нето продавачи на 4,000 контракта соя и 4,000 контракта пшеница и нето купувачи на 6,500 контракта царевица.

- През седмицата 3 – 9 януари износът на мека пшеница от Канада достига 187,100 тона, което е с 29% по-малко от предходната седмица. През периода 01.08.2021 – 09.01.2022 експортът е бил 5.2 млн. тона (8.2). Официалната прогноза за експорта през 2021/22 е 16.1 млн. тона (26.4).

- Според прогноза на Safras&Mercado, през 2021/22 соевата реколта в Бразилия ще бъде 132.33 млн. тона (144.7 в ноемврийската оценка и 138.1 през 2020/21).

- През изминалата седмица Алжир е закупил 600,000 тона пшеница с произволен произход, цена 348 – 350 USD/тон C&F и доставка февруари – март 2022. На предходния търг са закупени 250,000 тона пшеница. Най-вероятно пшеницата е закупена от Румъния, България, Украйна и Аржентина.