Зърно Акценти 30.04.2021

През 2021 пшеничната реколта в Румъния ще достигне 8.5 – 10 млн. тона при 6.4 млн. тона през 2020.

- Според прогноза на Русагротранс, през 2021 зърнената реколта в Русия ще достигне 128 млн. тона (-4% спрямо 2020). Реколтата от пшеница ще бъде 80.6 млн. тона (85.9), ечемик 20.2 млн. тона (20.9), царевица 14.6 млн. тона (13.9). Експортът на зърно ще достигне 51 млн. тона, в т.ч. пшеница 40.5 млн. тона. През 2020/21 износът на зърно ще бъде 48.68 млн. тона, в т.ч. пшеница 37.34 млн. тона.

- Според прогноза на Refinitiv, през 2021 реколтата от пшеница в Русия (без Крим) ще бъде 78.6 млн. тона, а диапазона на възможности 78.6 – 91 млн. тона. Експортът ще достигне 36 млн. тона.

- През април от Русия са изнесени 830,000 тона пшеница (3.24 млн. тона година по-рано). Общият зърнен износ достига 1.65 млн. тона (4.17).

- Според прогноза на Украинската зърнена асоциация, през 2021 реколтата от зърнени и маслени култури в Украйна ще бъде 96.2 млн. тона при 84 млн. тона през 2020/21. Износът ще достигне 59.8 млн. тона (46.8). Реколтата от пшеница ще бъде 27.7 млн. тона (25.3), а износът 17.5 млн. тона (16). Реколтата от царевица 35.5 млн. тона (30), а износът 30 млн. тона (22). Реколтата от ечемик 8.2 млн. тона (8), а износът 4.2 млн. тона (4.2). Реколтата от слънчоглед ще бъде 16.5 млн. тона (12.9 млн. тона през 2020 и 16.3 млн. тона през 2019).

- Според оценка на Oil World, през март от Украйна, Русия и Аржентина общо са изнесени 821,000 тона слънчогледово масло при 1.11 млн. тона година по-рано (-26%). През февруари намалението е било -20%, а през януари -9%. През март от Русия са изнесени 400,000 тона масло (455,000), Украйна 381,000 тона (610,000), Аржентина 40,000 тона (46,000). Най-големи купувачи през март са били Турция 155,000 тона (63,000), Иран 42,000 тона (40,000), Великобритания 12,000 тона (8,000), Китай 172,000 тона (232,000), Индия 184,000 тона (228,000), ЕС 109,000 тона (187,000). От началото на сезона от ТОП-3 износителите са експортирани 5.16 млн. тона масло (5.74).

- През 2021 пшеничната реколта в Румъния ще достигне 8.5 – 10 млн. тона при 6.4 млн. тона през 2020. Според прогноза на LAPAR League of farmers, добивът ще бъде 3.8 тона/хектар (2.9). Експортният потенциал на страната ще достигне 5.5 – 7 млн. тона, а вътрешното потребление 2.5 – 3 млн. тона.

- В априлския си отчет Европейската комисия е понижила прогнозата за реколтата от ечемик в ЕС – 27 от 56.3 млн. тона до 56 млн. тона. Реколтата от царевица ще достигне 71.3 млн. тона (71.2), а импортът 16 млн. тона (16.5). Реколтата от мека пшеница е понижена до 124.8 млн. тона (126.7), което е с 6.4% повече от 2020/21. В края на 2021/22 запасите от пшеница ще бъдат 11.4 млн. тона (12.9). Експортът през 2021/22 ще бъде 30 млн. тона при 27 млн. тона през 2020/21.

- През седмицата завършила на 23.04.2021 производството на етанол в САЩ достига 945,000 барела, което е с 4,000 барела повече от предходната седмица и с 408,000 барела повече от предходната година. Запасите през седмицата се понижават със 710,000 барела до 19.74 млн. барела.

- През седмицата 11 – 22 април експортните продажби на соя от САЩ достигат 721,500 тона, което е 11 седмичен максимум. Продажбите на соя текуща реколта са били 292,500 тона, а на нова реколта 420,900 тона.

- В сряда фондовете в Чикаго са били нето продавачи на 40,000 контракта царевица, 7,500 контракта соя и 10,000 контракта пшеница. В четвъртък фондовете в Чикаго са били нето продавачи на 2,500 контракта царевица и 9,000 контракта соя и нето купувачи на 3,500 контракта пшеница.

- Според данни на Abitrigo, през март в Бразилия са внесени 611,000 тона пшеница при 446,300 тона година по-рано. Доставките от Уругвай достигат 65,900 тона (490 тона през февруари), от Аржентина 526,200 тона (378,500), от Парагвай 18,800 тона (50,800). През първото тримесечие на годината доставките са били 1.7 млн. тона (1.82).

- Към 21.04.2021 фермерите в Аржентина са продали 15.53 млн. тона соя реколта 2020/21 при 20.26 млн. тона през 2019/20. Фермерите забавят продажбите предвид обезценяването на аржентинската валута. От Зърнената борса в Росарио очакват реколта от 45 млн. тона (50.7 млн. тона година по-рано). Продажбите на царевица са 22.63 млн. тона (-300,000 тона). Реколтата ще бъде 50 млн. тона. Продажбите на пшеница са 12.14 млн. тона (-30% спрямо миналата година) и достигат 69% от реколтата – 17.6 млн. тона. Към момента са ожънати 18% от площите със соя, което е с 38% по-малко от предходната година.

- Тайванската MFIG е закупила 65,000 тона фуражна царевица от Аржентина с доставка през юли при цена 315.32 USD/тон C&F.

- Според данни на Oil World, властите в Индонезия са повишили експортното мито на палмовото масло до 144 USD/тон за май при 116 USD/тон през април запазвайки базовото мито на ниво 255 USD/тон. За май общото мито ще достигне 399 USD/тон. През март производството на продукта достига 3.71 млн. тона (+20.9% спрямо февруари и +13.5% спрямо миналата година). Износът на палмово масло през март е 3.24 млн. тона (+62.8% и +18.68%). Запасите са доста ниски - 3.2 млн. тона (-20.6% и -5.4%) и вероятно ще продължат да поддържат цените.

- Държавната компания на Египет GASC е закупила 30,000 тона соево масло.

- Алжир е закупил мелничарска 200,000 – 360,000 тона пшеница с произволен произход и цена 316.50 USD/тон C&F с доставка май - юни.

- На 30.04.2021 Тунис е провел търг за покупка на 27,000 тона соево или рапично масла.