Зърно Акценти 19.11.2020

През периода 01.09 – 01.11.2020 от Русия за България са изнесени 95,800 тона слънчоглед.

Пшеница

- В своя ноемврийски отчет анализатори от FranceAgrimer отново понижават оценката си за износа на мека пшеница във Франция през 2020/21 до 13.317 млн. тона (-77,000 тона и -37%). Реколтата е оценена на 29.1 млн. тона (-0.1 млн. тона и -26%). Вътрешното потребление на царевица е оценено на 6.7 млн. тона (-0.2 млн. тона и +2%), а реколтата 12.6 млн. тона (+5%).

- Пакистан е получил седем предложения за продажба на търг организиран за покупка на 400,000 тона мелничарска пшеница. Цените са в рамките на 286.75 – 298 USD/тон C&F.

 

Зърно

- Според прогноза на АПК – Информ, през периода юли – октомври износът на ечемик от Украйна достига 3.4 млн. тона, което е с 5% повече от предходния сезон. Общия експортен потенциал на страната за сезона се оценява на 4.2 млн. тона (-16%) и вече е реализиран на 81%. Най-големи купувачи за сега са били Китай 2.3 млн. тона (+280%), Саудитска Арабия 334,200 тона (-62%), Либия 245,000 тона (+490%).

- В своя ноемврийски отчет анализатори от FranceAgrimer отново понижават прогнозата си за реколтата от фуражен ечемик във Франция през 2020/21 до 10.501 млн. тона (-0.4% и -23.6%). Експортът ще бъде 5.63 млн. тона (-60,000 тона и -28.4%).

- На 17.11.2020 Йордания е закупила 60,000 тона фуражен ечемик с произволен произход най-вероятно от Румъния с цена 238.99 USD/тон C&F и доставка през първата половина на февруари 2021. Другите предложения на търга са били при цени 245 – 260 USD/тон C&F.

- Група преработватели от Тайланд са обявили търг за покупка на 162,000 тона фуражна пшеница с произволен произход и доставка януари – март и 123,700 тона фуражен ечемик от Австралия с доставка февруари – март.

 

Маслени култури и растителни масла

- През периода 01.09 – 01.11.2020 от Русия за България са изнесени 95,800 тона слънчоглед. На второ място сред купувачите е Турция с 60,500 тона. Общият износ на слънчоглед през периода е 225,900 тона.

- През октомври в САЩ са били преработени 5.04 млн. тона соя, което е рекорден месечен показател. През септември преработката е била 4.39 млн. тона, а през октомври 2019 – 4.77 млн. тона. Ежегодно в САЩ се преработват 55 млн. тона соя + още 3.3 млн. тона за фуражно потребление.

- Според данни от ноемврийския доклад на USDA, през 2020/21 вносът на слънчоглед в Турция ще бъде 850,000 тона (1.178 млн. тона през 2019/20), а на слънчогледово масло 450,000 тона (870,000). Възможно е прогнозата да е направена без да е отчетена отмяната на импортното мито за слънчогледа в периода 05.11.2020 – юни 2021.

- Според данни на Oil World, през октомври вносът на растителни масла в Индия достига 1.28 млн. тона при 1.4 млн. тона през септември и 1.51 млн. тона през октомври 2019. Импортът на палмово масло е бил 820,000 тона (640,000 и 919,000), на слънчогледово масло 171,000 тона (67,000 и 182,000), на соево масло 278,000 тона (417,000 и 400,000). През първите 10 месеца на 2020 вносът на растителни масла достига 11.4 млн. тона (13.5), в т.ч. палмово масло 6 млн. тона (-2.5), соево масло 3.1 млн. тона (+0.3), слънчогледово масло 2 млн. тона (+0.06).

- От Oil World понижават оценката си за световния износ на соев шрот през 2020 до най-ниско ниво за последните три години – 65.9 млн. тона, което е с 3.1 млн. тона по-малко от предходната година. През първите 10 месеца на годината показателят е 50.5 млн. тона (53.7), в т.ч. от Аржентина 22.1 млн. тона (-3.5), от Парагвай 1.83 млн. тона (-0.13), от Индия 0.75 млн. тона (-6), от Украйна 0.48 млн. тона (-0.25), от САЩ 10.68 млн. тона (10.14), от Бразилия 14.63 млн. тона (13.86).