USDA повиши прогнозата си за световната соева реколта през 2020/21

В своя августовски отчет анализатори от USDA са повишили прогнозата си за световната соева реколта през 2020/21 със 7.8 млн. тона до 370.4 млн. тона при 337.3 млн. тона през 2019/20.

Ръстът спрямо предходния сезон е значителен – цели 33.1 млн. тона. Основна причина за повишението е реколтата в САЩ 120.4 млн. тона (112.5 и 96.6), следват Индия 10.75 млн. тона (10.5 и 9.3), но с намаление за Русия 4.3 млн. тона (4.7 и 4.3).

Световният износ на соя ще бъде 161.5 млн. тона (+3.9 и 165.4), в т.ч. САЩ 57.8 млн. тона (55.8 и 44.9), Бразилия 84 млн. тона (83 и 93.5), Аржентина 7.5 млн. тона (6.5 и 9.5).

Крайните запаси от соя в света ще достигнат 95.5 млн. тона (95.1 и 95.8).