Зърно Акценти 29.06.2020

Европейската комисия за пореден път понижават прогнозата си за реколтата от мека пшеница в ЕС-27 през 2020/21 до 117.2 млн. тона, което е с 4.3 млн. тона по-малко от май и с 13.7 млн. тона по-малко от 2019.

Пшеница

- В своя юнски отчет анализатори от IGC повишиха прогнозата си за световното производство на пшеница през 2020/21 до 767.6 млн. тона при 766.1 млн. тона в майския доклад и 761.9 млн. тона през 2019/20. Реколтата в Австралия ще бъде 26.2 млн. тона (24 и 15.2), в САЩ 51.1 млн. тона (50.4 и 52.3), в Китай 135 млн. тона (134 и 133.6), в Индия 107.2 млн. тона (107 и 103.6), в ЕС 128.4 млн. тона (131.7 и 135.5). Световният износ на пшеница ще бъде 180.1 млн. тона (178 и 181), в т.ч. от Австралия 16.7 млн. тона (14 и 9.2), Канада 24.2 млн. тона (23.9 и 22.6), и САЩ 26 млн. тона (25.9 и 26). Световните крайни запаси през 2020/21 ще достигнат 289.9 млн. тона (290.3 и 273.6). Реколтата от пшеница в Русия ще достигне 79 млн. тона (+7.3% спрямо 2019/20), началните запаси 9 млн. тона (-10%), предлагането на пшеница 88.3 млн. тона (+5.2%), износът 36.1 млн. тона (+6.5%), потреблението 41.5 млн. тона (+1.2) и крайните запаси 10 млн. тона (+20%).

- През седмицата 15 – 21 юни от Канада са изнесени 409,900 тона пшеница при 322,600 тона седмица по-рано. От началото на сезона 1.08.2019 до 21.06.2020 износът достига 15.3 млн. тона (16.2). Седмичният експорт на канола е бил 127,300 тона (80,300).

- Към 25.06.2020 сеитбата на пшеницата от реколта 2020/21 в Аржентина е проведена на 71.3% от планираните площи, което са 67 млн. декара. Сушата в северните части на страната сериозно застрашава плана по изпълнение на сеитбата. В добро и отлично състояние се намират 21% от посевите (16% седмица по-рано и 42% година по-рано).

 

Зърно

- В юнския си отчет анализатори от IGC повишиха прогнозата си за световната реколта от царевица през 2020/21 до 1,172 млн. тона при 1,169 млн. тона през май и 1,117 млн. тона през 2019/20. Реколтата в Бразилия ще достигне 106.3 млн. тона (105.5 и 100.4), а в ЕС 68.9 млн. тона (68.4 и 68.1). Износът на царевица от Аржентина ще бъде  31 млн. тона (+0.6 млн. тона спрямо предходната оценка), от Бразилия 35.5 млн. тона (+0.5), а за света като цяло 174.8 млн. тона (169.1 млн. тона през 2019/20). Световните крайни запаси от царевица ще бъдат 296.1 млн. тона (288.5 и 299.1).

- Европейската комисия за пореден път понижават прогнозата си за реколтата от мека пшеница в ЕС-27 през 2020/21 до 117.2 млн. тона, което е с 4.3 млн. тона по-малко от май и с 13.7 млн. тона по-малко от 2019. През новия сезон износът на мека пшеница ще достигне 25 млн. тона (-1.5 млн. тона и 34 млн. тона през 2019/20). Реколтата от ечемик е понижена със 100,000 тона до 56.1 млн. тона. Реколтата от царевица ще достигне 71.9 млн. тона (+500,000 тона). Реколтата от рапица ще бъде 15.4 млн. тона (15.6).

- Според прогноза на DBV, през 2020 зърнената реколта в Германия ще бъде 42.6 млн. тона, което е с 4% по-малко от предходната година – 44.3 млн. тона и с 3% по-малко от средногодишния показател за последните пет години – 44.4 млн. тона. Реколтата от зимна пшеница ще бъде 21.2 млн. тона (-7% спрямо 2019), от зимен ечемик 8.7 млн. тона (-11%), от пролетен ечемик 1.9 млн. тона (+3%), а от царевица 4.3 млн. тона (+17%).

- Към 22.06.2020 в добро и отлично състояние се намират 56% от посевите с мека пшеница във Франция при 56% седмица по-рано и 80% година по-рано според данни на  FranceAgriMer. В добро и отлично състояние се намират 83% от посевите с царевица (83% и 82%).

- Към 25.06.2020 в Аржентина са ожънати 78.3% от площите с царевица като за седмицата напредъка на кампанията е с 8% според данни на Зърнената борса в Буенос Айрес. Прибрани са 40.7 млн. тона с царевица при среден добив 847 кг/декар, което позволява прогнозата за общата реколта да остане на ниво 50 млн. тона.

- Властите в Индия са разрешили внос на 500,000 тона царевица с импортно мито от 15%.

 

Маслени култури и растителни масла

- Според данни от юнския доклад на IGC, през 2020/21 реколтата от соя в света ще достигне рекордните 364 млн. тона, което е с 8% повече от 2019/20. Ръстът е във връзка с повишената прогноза за Бразилия. Началните запаси от соя са повишени с 3 млн. тона до 44 млн. тона. Потреблението ще достигне 363 млн. тона (353 млн. тона през 2019/20), световната търговия 160 млн. тона (155), а крайните запаси са повишени с 3 млн. тона до 45 млн. тона (44).

- През периода януари – май 2020 износът на слънчоглед от Украйна достига 31,800 тона, в т.ч. за Турция 7,880 тона, Грузия 2,450 тона, Германия 2,220 тона и други 18,530 тона.

- Според данни от митническата служба на Китай, през май в страната са внесени 8.86 млн. тона бразилска соя, което е най-висок месечен резултата от май 2018 до сега. Показателят е с 49% по-голям от април 2019 – 5.94 млн. тона и с +41% спрямо май 2019 – 6.3 млн. тона. През май Китай е закупил 491,700 тона соя от САЩ (-50% спрямо май 2019), което е минимално ниво от януари 2019 до сега.