Зърно Акценти 26.06.2020

От Министерството на търговията и земеделието в Украйна предлагат ограничаване износа на пшеница от страната през 2020/21 на 17.2 млн. тона.

Последни новини

- През първите пет месеца на 2020 в Русия са произведени рекордните 4.523 млн. тона растителни масла, което е с 21% повече от предходната година и с 30% повече от 2018.

- От Министерството на търговията и земеделието в Украйна предлагат ограничаване износа на пшеница от страната през 2020/21 на 17.2 млн. тона. В меморандума за 2019/20 беше фиксирано количество от 20.2 млн. тона. Новият меморандум ще се подпише на 01.07.2020.

- Към 01.06.2020 запасите от соя в Украйна достигат 431,000 тона при 1.04 млн. тона година по-рано. Запасите от пшеница достиган 1.97 млн. тона (-18.4%), от царевица 3.14 млн. тона (4.43 млн. тона), от ечемик 692,300 (+2%), от слънчоглед 2.28 млн. тона (2.15). Общо запасите от зърнени култури са били 6.07 млн. тона (7.87).

- През 2019/20 производството на зърнени и маслени култури в Украйна достига рекорд от 98 млн. тона и износ от 62 млн. тона. Рекордни са били реколтите от пшеница 28.2 млн. тона и износ от 20.5 млн. тона, от царевица 35.2 млн. тона и износ 30.3 млн. тона.

- През периода септември – май 2019/20 производството на нерафинирано соево масло в Украйна намалява с 6.7% спрямо 2018/19, а на соев шрот с 6.5%.

- През периода 02.04.2020 – 11.06.2020 от САЩ са изнесени 7.34 млн. тона соя, което е почти два пъти повече от предходната година. През последните 4 седмици за Китай са експортирани 1.8 млн. тона соя при 360,000 тона година по-рано. Експортът на сорго също нараства значително – 4.01 млн. тона (+400%), а за последните 4 седмици той е 455,000 тона. Износът на царевица е бил 9.58 млн. тона (+80%), в т.ч. за Мексико 2.04 млн. тона (+79%).

- Към 30.06.2020 бразилските фермери са продали 90% от соевата си реколта 2019/20 и 40% от 2020/21. С най-висок темп продажбите за 2020/21 са в щата Мато Гросо – 75% при 12% през 2019/20 и 8% средно за последните години. Високите темпове на продажба са в следствие девалвацията на националната валута.

- Според данни на Зърнената борса в Буенос Айрес, в Аржентина са прибрани 49.6 млн. тона соя при среден добив 294 кг/декар, което са финални резултати за сезона. Спрямо 2018/19 реколтата се понижава с 11%, а спрямо последните 5 години със 7%. Очаква се през 2020/21 от страната да бъдат експортирани 8.5 млн. тона соя (-17% спрямо 2019/20).

- Според оценка на МРОВ, през периода януари – май Виетнам е намалил вноса на палмово масло от Малайзия с 30,600 тона спрямо предходната година до 207,800 тона. През периода е увеличен вноса на масло от Индонезия. За годината импортът на палмово масло от Малайзия за Виетнам ще се понижи с 10 – 20%.

- През 2020/21 реколтата от пшеница в Ирак ще достигне 6 млн. тона при 6.6 млн. тона през 2019/20. Реколтата от ечемик достига 1.67 млн. тона (+0.02 млн. тона). През сезона импортът на пшеница в Ирак ще бъде 2.7 млн. тона (+17%).