Зърно Акценти 19.06.2020

Според прогноза на Oil World, през 2020/21 световното производство на слънчоглед ще достигне 57 млн. тона предвид разширените с 11 – 12 млн. декара площи.

Последни новини

- Според прогноза на Oil World, през 2020/21 световното производство на слънчоглед ще достигне 57 млн. тона предвид разширените с 11 – 12 млн. декара площи. Реколтата в Украйна ще бъде 16.2 млн. тона при 16.15 млн. тона през 2019, в Русия 15.5 млн. тона (15.38), ЕС 10.1 млн. тона (9.44), Аржентина 3.85 млн. тона (3.25), САЩ 1.12 млн. тона (0.88). Преработката на слънчоглед в света ще бъде 51.88 млн. тона (+1.34).

- От DRV понижават прогнозата се за реколтата от пшеница в Германия през 2020 до 22.2 млн.тона, което е с 0.2 млн. тона по-малко от майската оценка докато през 2019 показателят е бил 23.1 млн. тона. Последните валежи само са стабилизирали състоянието на посевите, но не са го подобрили. Незначително е понижена прогнозата за царевичната реколта – до 4.4 млн. тона при 3.7 млн. тона година по-рано. Реколтата от зимен ечемик ще бъде 9.3 млн. тона (-0.1 и 9.3), а от пролетен ечемик остава стабилна 1.9 млн. тона (1.8).

- През  първите 5 месеца на 2020 от Бразилия за изнесени 48 млн. тона соя, което е с 37% повече от предходната година. От количеството 73% е изпратено за Китай. Предвид намаления експортен потенциал на бразилската соя и повишените цени Китай закупува активно соя от САЩ през последните седмици.

- През периода юли – април Турция е внесла 856,000 тона ечемик като Русия и Украйна са доставили равни количества от културата. Доставките на пшеница общо са били 9.57 млн. тона.

- Тунис търси да закупи 176,000 тона мелничарска пшеница и 50,000 тона фуражен ечемик с произволен произход и доставка през септември.

- Държавната компания на Индия, която изкупува пшеница от фермерите е поставила рекорд при сделките тази година, въпреки че кампанията все още не е приключила. От началото на 2020/21 (01.04.2020) са закупени 38.2 млн. тона пшеница от нова реколта. Предходният рекорд е поставен през 2012/13 – 38.18 млн. тона. През 2019/20 закупеното количество достига 34.13 млн. тона. За цялата 2020/21 се очаква покупките да бъдат 40.7 млн. тона предвид рекордно високата реколта.