USDA очаква силен ръст на световната соева реколта през 2020/21

В своя майски отчет анализатори от USDA прогнозират соева реколта в света през 2020/21 от 362.7 млн. тона (336.1 млн. тона през 2019/20).

Реколтата в Бразилия ще достигне 131 млн. тона (124 млн. тона през 2019/20), САЩ 112.2 млн. тона (96.7), Аржентина 53.5 млн. тона (51), Индия 10.5 млн. тона (9.3), Парагвай 10.2 млн. тона (9.9), Канада 6.1 млн. тона (6), Китай 17.5 млн. тона (18.1).

Световният износ на соя ще достигне 161.9 млн. тона (153.9), в т.ч. САЩ 55.8 млн. тона (45.6), Парагвай 6.3 млн. тона (5.9), Бразилия 83 млн. тона (84), Аржентина 6.5 млн. тона (8), Канада 4 млн. тона (4.2).

Крайните запаси от соя в света през 2020/21 ще бъдат 98.4 млн. тона (100.3), в т.ч. САЩ 11 млн. тона (15.7), Аржентина 27.4 млн. тона (27), Китай 27.2 млн. тона (25.2), Бразилия 26.2 млн. тона (25.7).