В априлския си доклад USDA повиши световните крайни запаси от пшеница през 2019/20

В своя априлски доклад експерти от USDA понижиха прогнозата си за световния износ на пшеница през 2019/20 до 183.5 млн. тона при 184.1 млн. тона в мартенския отчет и 175.4 млн. тона през 201/19.

Експортът от Русия е намален с 1.5 млн. тона до 33.5 млн. тона, което е с 2.3 млн. тона по-малко от 2018/19 – 35.8 млн. тона. Износът от САЩ ще бъде 26.8 млн. тона (27.2 и 25.5), ЕС 33.5 млн. тона (32 и 23.3), Австралия 8.2 млн. тона (8 и 9).

Световните крайни запаси от пшеница ще бъдат 292.7 млн. тона (287.1 и 278.1), в т.ч. Китай 150.3 млн. тона (148.2 и 139.7), Индия 24 млн. тона (22.1 и 16.9), Русия 8.4 млн. тона (7.4 и 7.8), САЩ 26.4 млн. тона (25.6 и 29.4).

Реколтата от пшеница в света остава без промяна от 764.4 млн. тона.