В своя февруарски USDA понижава световната пшенична реколта през 2019/20

В своя февруарски отчет анализатори от USDA са повишили прогнозата си за световния износ на пшеница през 2019/20 до 183.3 млн. тона от 181.7 млн. тона в предходната оценка и 175.4 млн. тона година по-рано.

Експортът от ЕС ще бъде 32 млн. тона (31 и 23.3), от Казахстан 6 млн. тона (5.2 и 8.2), от САЩ 27.2 млн. тона (26.5 и 25.5), от Канада 23.5 млн. тона (24 и 24.4).

Крайните запаси от пшеница в света ще достигнат 288.03 млн. тона (288.07 и 278.27), в т.ч. САЩ 25.5 млн. тона, (26.2 и 29.3), ЕС 10.3 млн. тона (10.8 и 10), Китай 148.2 млн. тона (147.4 и 139.7), Канада 5.6 млн. тона (5.3 и 6).

Световното производство на пшеница през 2019/20 ще достигне 763.9 млн. тона (764.4 млн. тона в предходната оценка).