През изминалата седмица цените на пшеницата рязко се повишиха. Цените на царевицата реализираха малък спад, а цените на соята спаднаха значително. В Париж цените на пшеницата се повишиха значително, цените на царевицата умерено, а цените на рапицата се движиха разнопосочно.

ЗА ПЪЛЕН ДОСТЪП – АБОНАМЕНТ
5 дни - 0 лв.6 мес - 40 лв. / мес.12 мес - 30 лв. / мес.6 мес - 50 лв. / мес.12 мес - 40 лв. / мес.

Регистрация / Абонамент