Зърно Акценти

През изминалата седмица цените на слънчогледовото масло в Украйна се повишиха с 30 USD/тон FOB.

Пшеница

- В Аржентина са ожънати 7.1% от площите с пшеница (11.3% година по-рано и 7.5% средно за последните пет години). Средният добив достига 174 кг/декар. От Зърнената борса в Буенос Айрес не променят прогнозата си за реколтата – 18.8 млн. тона.

- Според данни на FAS USDA, през 2019/20 в Йордания ще бъдат внесени 900,000 тона пшеница, което е с 16.3% повече от предходната година. Импортът на ечемик ще бъде 1,000,000 тона (+5.2%), а на царевица 800,000 тона (без промяна).

- На 04.11.2019 Сирия е провела търг за покупка на 150,000 тона руска пшеница с протеин 11.5%. На търга няма сключена сделка.

 

Зърно

- Към 08.11.2019 в Русия са ожънати 449 млн. декара със зърнени култури или 96% от площите. Прибрани са 124 млн. тона зърно (114.8 млн. тона през 2018) при среден добив 276 кг/декар (261). С пшеница са ожънати 275 млн. декара (98%), прибрани са 77.7 млн. тона пшеница (73.4), с ечемик 85 млн. декара (96.6%), прибрани са 21.5 млн. тона ечемик (17.6), с царевица 20.7 млн. декара (80.1%), прибрани са 12.6 млн. тона царевица (9.9). Със слънчоглед са ожънати 78 млн. декара (92.1%), прибрани са 14.5 млн. тона слънчоглед (11.6).

- Според прогноза на Русагротранс, през ноември износът на зърно от Русия ще бъде 3.7 млн. тона при предходна оценка от 3.5 млн. тона. Ще бъдат експортирани 3.3 млн. тона пшеница при 3.18 млн. тона през ноември 2018. През октомври експортът на зърно е бил 4.1 млн. тона, в т.ч. пшеница 3.6 млн. тона, ечемик 203,000 тона и царевица 199,000 тона.

- Към 08.11.2019 в Казахстан са ожънати 100% от площите със зърнени култури. Прибрани са 19.69 млн. тона зърно при 22.76 млн. тона през 2018.

 

Маслени култури и растителни масла

- През изминалата седмица цените на слънчогледовото масло в Украйна се повишиха с 30 USD/тон FOB. Причина за ръста е поскъпването при палмовото масло.

- През седмицата 25 – 31 октомври експортните продажби на соя от САЩ са били 1.807 млн. тона, в т.ч. 956,300 тона за Китай. Очакванията за продажбите бяха в рамките на 0.6 – 1.2 млн. тона.

- Според данни на Oil World, през 2018/19 износът на канола от Канада намалява с 11% спрямо 2017/18 до 9.25 млн. тона. Износът за Китай намалява с 36% до 4.4 млн. тона при 2.8 млн. тона през 2017/18. Експортът за Япония е бил 2.2 млн. тона (-2%), за Мексико 1.3 млн. тона (-8%), за ОАЕ 596,000 тона (-5%), за САЩ 498,000 тона (-22%), за ЕС 726,000 тона (+98%), за Пакистан 806,000 тона (+19%). През 2018/19 износът на масло от канола е бил 3.1 млн. тона (-3%), а на шрот от канола 4.7 млн. тона (4.6 млн. тона). Експортът на соя е бил 5.6 млн. тона (5), в т.ч. за Китай 3.1 млн. тона (1.7).

- Към 07.11.2019 в Аржентина са засети 67% от планираните за слънчоглед площи, които са 16.5 млн. декара. За седмицата ръстът е от 16%. В добро и отлично състояние се намират 90% от посевите. Със соя са засети 9% от планираните площи.

- Според данни на митническата служба на Китай, през октомври в страната са доставени 6.18 млн. тона соя при 6.92 млн. тона през октомври 2018. През септември импортът е бил 8.2 млн. тона.

- В края на ноември властите в Индонезия ще проведат комплексни изпитания по програмата за увеличение съдържанието на биокомпонента в дизеловото гориво до 30% (В30). Сега съдължанието е 20%. Очаква се потреблението на биогориво да нарасне с 250,000 – 400,000 килолитра годишно. Потреблението на биодизел ще бъде 9.49 млн. килолитра през 2020 при 6.63 млн. килолитра през 2019.