Зърно Акценти

Според прогноза на Strategie Grains, през 2020 площите с рапица в ЕС ще бъдат 59.4 млн. декара, което е със 7% повече от 2019 – 55.5 млн. декара, което е с 8% по-малко от средното ниво за последните 5 години.

Последни новини

- Според прогноза на Strategie Grains, през 2020 площите с рапица в ЕС ще бъдат 59.4 млн. декара, което е със 7% повече от 2019 – 55.5 млн. декара, което е с 8% по-малко от средното ниво за последните 5 години. През 2020 реколтата ще бъде 19.3 млн. тона, средният добив 325 кг/декар. През 2019 реколтата беше 16.9 млн. тона.

- От началото на сезона до 06.10.2019 износът на зърно от ЕС достига 10.12 млн. тона, което е с 34% повече от 2018/19. Вносът достига 7.179 млн. тона (+26%). Вносът на царевица достига 5.469 млн. тона (+32%).

- През 2019 реколтата от пшеница във Великобритания достига 16.283 млн. тона, което е с 30.1% повече от средното ниво за последните пет години. Производството на ечемик нараства до 8.18 млн. тона, което е с 25.6% повече от предходната година и с 18.5% повече от средното ниво за последните пет години.

- Според уточнени данни на МЗ на Франция, през 2019 реколтата от рапица в страната е 3.535 млн. тона, което е с 29% по-малко от 2018 и с 32% по-малко от средното ниво за последните пет години. Площите с рапица намаляват до 11.4 млн. декара (-29%),а средният добив остава без промяна от 310 кг/декар.

- МЗ на Франция за пореден път повишава оценката си за реколтата от пшеница в страната до 39.7 млн. тона при 39.45 млн. тона месец по-рано. Реколтата от царевица ще бъде 12.5 млн. тона (12.8), което е с 10.5% по-малко от средното пет годишно ниво. Реколтата от ечемик остава без промяна от 13.6 млн. тона.

- През 2019/20 вносът на пшеница в Мароко може да достигне 3.8 млн. тона. Очаква се Франция да достави 1.4 млн. тона пшеница в Мароко или 55% от общото количество.

- Според данни на SEA, през периода април – септември износът на маслени шротове от Индия достига 1.251 млн. тона, което е със 17% по-малко от предходната година – 1.499 млн. тона. Само през септември износът достига 105,200 тона. Основни клиенти са били Южна Корея 505,300 тона (463,100), в т.ч. рапичен шрот 237,900 тона и соев шрот 23,300 тона, Виетнам 170,700 тона (+42%) и Тайланд 125,500 тона (+33%).