Зърно Акценти

Анализатори от СовЕкон понижиха прогнозата си за зърнената реколта в Русия през 2019/20 от 127.1 млн. тона до 121.9 млн. тона, в т.ч. пшеница от 82.2 млн. тона до 76.6 млн. тона , а експортът до 33 млн. тона (37.6).

Последни новини

- Към 09.07.2019 в Русия са ожънати 6.9 млн. хектара със зърно (5.2 млн. хектара през 2018), прибрани са 26.6 млн. тона зърно (19.8) при среден добив 3.83 тона/хектар (3.79). Прибрани са 23.1 млн. тона пшеница (17.5) при среден добив 3.87 тона/хектар (3.91), а ечемик 3 млн. тона (2) при среден добив 3.88 тона/хектар (3.63).

- Анализатори от СовЕкон понижиха прогнозата си за зърнената реколта в Русия през 2019/20 от 127.1 млн. тона до 121.9 млн. тона, в т.ч. пшеница от 82.2 млн. тона до 76.6 млн. тона, а експортът до 33 млн. тона (37.6). От ИКАР понижиха прогнозата си за реколтата от пшеница до 78.5 млн. тона (79.3).

- Западни анализатори понижават прогнозите си за пшеничните реколти в Черноморски регион. Според изследване на Ройтерс, средните очаквания за размера на реколтата от пшеница в Русия през 2019 е 78.5 млн. тона, а експортът 36.6 млн. тона. Реколтата от пшеница в Украйна ще бъде 28.2 млн. тона, а експортът 19.1 млн. тона. Реколтата в Казахстан ще бъде 13.7 млн. тона, а износът 7.5 млн. тона.

- Според данни на МЗ на Франция, през 2019 реколтата от рапица в страната ще бъде 3.6 млн. тона, което е с 27% по-малко от 2018.

- МЗ на Франция публикува първата си прогноза за новата пшенична реколта в страната през 2019/20. През новия сезон реколтата от мека пшеница във Франция ще достигне 37 млн. тона, което е с 8.5% повече от 2018/19 и с 3.6% повече от средното ниво за последните пет години. Средният добив ще бъде 7.37 тона/хектар (6.98). Реколтата от ечемик ще достигне 12.6 млн. тона (+12.3%).

- Анализатори от ABARES, Rabobank и Australian Crop Forecasters очакват реколта от пшеница в Австралия през новия сезон от 18 – 22.1 млн. тона при средно ниво за последните пет години 23.22 млн. тона и експорт 11 – 12 млн. тона (15.92).

- През 2019/20 реколтата от царевица в Китай ще се понижи с 9% спрямо юнската оценка до 230 млн. тона според прогноза на аташето на САЩ в страната. Площите с културата ще бъдат 40 млн. хектара (-1 млн. хектара според прогнозата през юни). Фуражното потребление на царевица в Китай ще бъде най-ниското от 2015/16 до сега – 170 млн. тона, а общото потребление ще бъде 259 млн. тона (-7%). Импортът ще бъде 6 млн. тона (-1).

- Въпреки загубата на значителна част от свинете в Китай, търсенето на соя остава много силно. Ако приемем, че свинете са намалели с 40%, то търсенето на соя е спаднало само с 5 – 10% според данни от INTL FCStone.