Зърно Акценти

През 2019/20 производството на пшеница в Аржентина ще достигне нов рекорд във връзка с благоприятните климатични условия според прогноза на Зърнената борса в Росарио.

Пшеница

- През май 2019 руските селскостопански организации са реализирали 1.257 млн. тона пшеница, което е с 20.9% по-малко от април и с 43.3% по-малко от май 2018. Към 01.06.2019 запасите в тези организации са били 3.153 млн. тона, което е с 32.1% по-малко от 01.05.2019 и с 31.8% по-малко от 01.06.2018. Запасите от пшеница към 01.06.2019 са със 7.6% по-големи от средното ниво за последните 5 сезона.

- През 2019/20 производството на пшеница в Аржентина ще достигне нов рекорд във връзка с благоприятните климатични условия според прогноза на Зърнената борса в Росарио. Поради по-високите добиви реколтата ще достигне 22 млн. тона при 19.5 млн. тона през 2018/19.

- Според прогноза на Пшеничната палата на Мексико, през 2019/20 вносът на американска пшеница в страната ще нарасне с 40%. Доставките на руска пшеница ще се запазят в големи обеми – подобно на тези от 2018/19. Мексико удовлетворява 2/3 от потреблението си на пшеница от внос. През новия сезон импортът на пшеница в Мексико ще нарасне с 4% до 5.1 – 5.2 млн. тона, в т.ч. от САЩ с 40% до 3.5 – 4 млн. тона.

 

Зърно

- Към 14.06.2019 в Русия са засети 50.1 млн. хектара с пролетни култури или 95.9% от плана. През 2018 са били засети 48 млн. хектара. С пролетни зърнени култури са засети 28.8 млн. хектара (97.6% и 28), в т.ч. пролетна пшеница 11.9 млн. хектара (98% и 11.5), пролетен ечемик 7.9 млн. хектара (101.4% и 7.4), царевица 2.6 млн. хектара (101.2% и 2.6). Със слънчоглед са засети 8.1 млн. хектара (91.7% и 7.8).

- През изминалата седмица преработватели от Филипините са закупили 110,000 тона фуражна пшеница – най-вероятно черноморска. Цените са били в рамките на 210 – 215 USD/тон C&F с доставка 15.07 – 30.08.2019. Черноморска мелничарска пшеница с протеин 11.5% се предлага на база C&F Филипините с цена 220 – 225 USD/тон.

- Запасите от пшеница и ориз в Ирак са достатъчни за задоволяване на вътрешното търсене до края на 2019 според данни на Зърнената палата на Ирак. През август покупките на пшеница от местните фермери ще нараснат до 4 млн. тона, а от началото на годината до сега импортът е 400,000 тона. Годишното потребление на пшеница в страната е 4.5 – 5 млн. тона при внос от 2 млн. тона. От началото на сезона (средата на април) от фермерите са закупени 2.65 млн. тона пшеница при 2.17 млн. тона година по-рано. Очакваше се реколтата да достигне 3 млн. тона, но добрите валежи са създали условия цифрата да е по-висока.

 

Маслени култури и растителни масла

- Правителството на Турция отмени митото за внос на 25,000 тона нерафинирано слънчогледово масло от Сърбия.

- През седмицата 21.05 – 06.06.2019 продажбите на соя от САЩ са били 255,900 тона при очаквания 200,000 – 500,000 тона. Спрямо предходната седмица експортните продажби са намалели наполовина. Най-големи клиенти са били Египет 110,000 тона, Япония 87,500 тона, Тайван 77,900 тона, Китай 74,700 тона и Холандия 38,500 тона. От вече сключени сделки се отказва неизвестен купувач 185,200 тона и Коста Рика 8,500 тона. Седмичният износ на соя от САЩ е 759,000 тона (+34%). Най-големи получатели са били Китай 403,700 тона, Мексико 75,500 тона, Япония 69,600 тона, Бангладеш 58,800 тона, Холандия 58,500 тона.

- Зърнената борса в Росарио е понижила прогнозата си за реколтата от соя в Аржентина от 57 млн. тона до 56.5 млн. тона в следствие проливните валежи в страната. От USDA и Зърнената борса в Буенос Айрес прогнозират реколта от 56 млн. тона, което е с 48% повече от 2017/18.