USDA очаква рекордно високи запаси от пшеница в света през 2019/20

Според данни от майския доклад на USDA, през 2019/20 началните запаси от пшеница в света ще бъдат 274.98 млн. тона, което е с 2.3% по-малко от 2018/19.

Световната пшенична реколта ще достигне 777.49 млн. тона (+6.3%).

Световният износ на пшеница ще достигне 184.50 млн. тона (+3.8%), в т.ч. Аржентина +300,000 тона, Австралия +3.5 млн. тона, ЕС +3 млн. тона, Украйна +2.5 млн. тона, Русия -1 млн. тона.

Потреблението на пшеница в света ще бъде 759.46 млн. тона (+2.9%), в т.ч. САЩ +1.4 млн. тона, ЕС +4.9 млн. тона, Украйна +1.1 млн. тона, Бангладеш +300,000 тона, Китай +3 млн. тона, ЮАР +1.28 млн. тона, Индия +2 млн. тона.

Световните крайни запаси ще бъдат на ниво 293.01 млн. тона (+6.6%), което ще бъде исторически рекорд. Запасите в Канада ще нараснат с +1.45 млн. тона, в ЕС +4.3 млн. тона, в Русия +1 млн. тона, в Китай +6.2 млн. тона, в Индия +2.55 млн. тона.