Зърно Акценти 09.07.2024

От ПроЗерно оценяват новата зърнена реколта в Русия на 128.2 млн. тона /127 в предходната оценка/, в т.ч. 82 млн. тона пшеница /81/.

- През 2023/24 износът на зърно от Русия е бил 89.3 млн. тона, което е с 21% повече от 2022/23 – 73.9 млн. тона. Експортът на ечемик е 9.46 млн. тона, царевица 7.7 млн. тона. Данните са на Россельсконадзор. За 2024/25 зърнената реколта ще бъде 132 млн. тона, в т.ч. пшеница 85 млн. тона. Общият зърнен експорт ще е 60 млн. тона.

- Според прогноза на МЗ на Казахстан през 2024 пшеничната реколта в страната ще достигне 16.9 млн. тона /+40% спрямо 2023 и +31% спрямо средното ниво за последните пет години/. Реколтата от ечемик ще бъде 3.5 млн. тона /+33% и +5%/, царевица 1 млн. тона. Ръста на реколтите се дължи основно на високи добиви.

- Според прогноза на МЗ на Франция през 2024 пшеничната реколта в страната ще достигне 29.7 млн. тона /-15.4% спрямо 2023/, което е най-ниско ниво от 2020 до сега. Средният добив ще бъде 6.99 тона/хектар /7.38/. Производството на ечемик ще бъде 11.29 млн. тона /-8%/, от рапица 3.94 млн. тона /-7.7%/. Площите с царевица нарастват до 1.6 млн. хектара /1.44 в предходната оценка/, което е с 22% повече от 2023 и с 6% повече от средното ниво за последните 5 години.

- Според данни на USDA към 07.07.2024 в САЩ в добро и отлично състояние се намират 68% от посевите с царевица /67% седмица по-рано и 55% година по-рано/, със соя 68% /67% и 51%/, пролетна пшеница 75% /72% и 47%/. Жътвата на зимната пшеница е извършена на 63% от площите /43% през 2023/.

- Според данни на AgRural към 04.07.2024 втората царевична реколта в Бразилия е прибрана на 63% от площите /26% година по-рано/. Реколтата обичайно достига 75% от общата царевична реколта в страната.

- През 2024 от Тайланд ще бъдат изнесени 800,000 тона нерафинирано палмово масло с цел стабилизиране на вътрешните цени на по-високи нива.

- Алжир е обявил търг за покупка на 50,000 тона мека мелничарска пшеница с произволен произход и доставка август – октомври.