USDA повиши световните запаси от соя за 2021/22

В своя юнски отчет анализаторите на USDA повишиха прогнозата си за крайните запаси от соя в света през 2021/22 до 92.5 млн. тона (91.1 в предходната оценка и 87.9 млн. тона през 2020/21).

Запасите в Бразилия ще достигнат 24.3 млн. тона (23.3 и 23) и САЩ 4.2 млн. тона (3.8 и 3.6).

Световната реколта от соя ще достигне 385.5 млн. тона (без промяна от май и +21.5 млн. тона спрямо 2020/21).

Световният износ на соя ще бъде 172.9 млн. тона (без промяна и 171.4).