На 22.09.2020 Египет закупи 405,000 тона руска пшеница

На 22.09.2020 държавната компания на Египет GASC е провела търг за покупка на пшеница с доставка 21 – 30 ноември.

Офертите при условия FOB са следните:

- Девет оферти за руска пшеница с цени 242.00 – 252.00 USD/тон.

- Три оферти за френска пшеница с цени 244.86 – 246.50 USD/тон.

- Една оферта за украинска пшеница с цена 248.00 USD/тон.

Спрямо предходния търг цените FOB в черноморски регион се 7 – 9 USD/тон и след преизчисляване стойността на пшеницата от производител в България може да бъде 345 – 350 USD/тон.

Закупени са били седем партиди руска пшеница при следните условия C&F:

- 60,000 тона руска пшеница с цена FOB 243.00 USD/тон + фрахт 12.90 USD/тон, общо 255.90 USD/тон.

- 55,000 тона руска пшеница с цена FOB 243.03 USD/тон + фрахт 13.42 USD/тон, общо 256.45 USD/тон.

- 55,000 тона руска пшеница с цена FOB 242.00 USD/тон + фрахт 14.55 USD/тон, общо 256.55 USD/тон.

- 60,000 тона руска пшеница с цена FOB 242.80 USD/тон + фрахт 13.75 USD/тон, общо 256.55 USD/тон.

- 60,000 тона руска пшеница с цена FOB 242.80 USD/тон + фрахт 13.75 USD/тон, общо 256.55 USD/тон.

- 60,000 тона руска пшеница с цена FOB 242.80 USD/тон + фрахт 13.75 USD/тон, общо 256.55 USD/тон.

- 55,000 тона руска пшеница с цена FOB 243.00 USD/тон + фрахт 13.55 USD/тон, общо 256.55 USD/тон.