Зърно Акценти

От СЕС са повишили прогнозата си за реколтата от царевица в ЮАР през 2020 с 2.7% до 14.959 млн. тона, което е с 32.8% повече от 2019.

Последни новини

- През първата половина на сезона руските маслени заводи са произвели 414,800 тона соево масло, което е с 18% по-малко от предходния сезон. Според прогноза на USDA, през цялата 2019/20 производството ще достигне 818,000 тона (834,000 тона през 2018/19), а експортът 620,000 тона (564,000).

- Жътвата на пшеницата в Индия ще завърши през май. Реколтата се очаква да достигне 106.21 млн. тона. Пандемията от коронавируса ще промени кампанията по изкупуването на пшеница от фермерите. Най-вероятно стартирането на кампанията ще се отсрочи с 2 седмици, за да не се допусне струпване на фермери предвид обявената карантина. Ежегодните покупки на пшеница от фермерите са около 30 – 35 млн. тона.

- На 24.03.2020 Алжир е закупил 240,000 тона мека мелничарска пшеница с произволен произход при цена 242.50 – 243 USD/тон C&F и доставка през юни. Средната цена е с 15.25 USD/тон по-висока от предходната седмица.

- Според данни на митниците на Китай през периода януари – февруари вносът на соя от САЩ е бил 6.1 млн. тона при 1.04 млн. тона година по-рано. Доставките от Бразилия са били 5.14 млн. тона (-26%). През периода в страната са доставени 13.51 млн. тона соя (+14.2%).

- Тайван е обявил търг за покупка на 99,450 тона мелничарска пшеница от САЩ с доставка май – юни. На предходния търг проведен на 21.02.2020 са закупени 102,525 тона пшеница от САЩ.

- Сирия не е сключила нито един контракт за внос на пшеница на търга проведен във вторник. Причина за това е високите цени на предложенията. В края на март ще бъде доставена поредната партида пшеница от Русия по договор сключен от 2019.

- От СЕС са повишили прогнозата си за реколтата от царевица в ЮАР през 2020 с 2.7% до 14.959 млн. тона, което е с 32.8% повече от 2019. Бялата царевица ще достигне 8.672 млн. тона, а жълтата 6.297 млн. тона. Жътвата на културата започва през април.

- Виетнам временно е преустановил експорта на ориз. Мярката е валидна до 28.03.2020. Ще се изготви отчет за наличностите в страната.