ОПЕРАТИВЕН ЗЪРНЕН БАЛАНС ЗА НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЗЪРНО В СТРАНАТА КЪМ 31 АВГУСТ 2019 г

 

                 ПШЕНИЦА      

          2019/2031.08.2019 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси       

 400 000

2. Производство

 5 823 925

3. Внос и вътреобщн. доставки

 1 050

Общо предлагане

 6 224 975

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

 205 850

1.1 За човешка консумация

 119 200

1.2. За фураж

 76 800

1.3. За семена

 0

1.4. Индустриална употреба

 9 850

2. Износ и вътреобщн. доставки

 1 497 100

2.1. Вътреобщностни доставки

 999 585

2.2. Износ за трети страни

 497 515

Общо потребление

 1 702 950

III. Запаси, тона

 4 522 025

                  ЕЧЕМИК

             2019/2031.08.2019 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 4 500

2. Производство

 546 054

3. Внос и вътреобщн. доставки

 35

Общо предлагане

 550 589

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

 47 200

1.1. За производство на пиво

 13 800

1.2. За фураж

 33 400

1.3. За семена

 0

2. Износ и вътреобщн. доставки

 104 250   

2.1. Вътреобщностни доставки

 27 600

2.2. Износ трети страни

 76 650

Общо потребление

 151 450

III. Запаси, тона  399 139
 
 

                   РАПИЦА

            2019/2031.08.2019 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 6 800

2. Производство

 400 265

3. Внос и вътреобщн. доставки

 11 742

Общо предлагане

 418 807

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление  10 350

1.1. За масло и биодизел

 10 350

2. Износ и вътреобщн. доставки

 145 750

2.1. Вътреобщностни доставки

 145 750

2.2. Износ трети страни

 0

Общо потребление

 156 140

III. Запаси, тона

 262 667

                 ЦАРЕВИЦА

             2018/19 – 31.08.2019 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 375 000

2. Производство

 3 478 013

3. Внос и вътреобщн. доставки

 36 820

Общо предлагане

 3 889 833

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление  1 444 500

1.1. За храна и инд. употреба

 852 000

1.2. За фураж

 580 000

2. Износ и вътреобщн. доставки

 1 704 100

2.1. Вътреобщностни доставки

 1 235 000

2.2. Износ трети страни

 469 100

Общо потребление

 3 148 600

III. Запаси, тона

 741 233

 
 

               СЛЪНЧОГЛЕД

            2018/1931.08.2019 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 380 000

2. Производство

 1 927 040

3. Внос и вътреобщн. доставки

 162 400

Общо предлагане

 2 469 440

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

  1 663 800

1.1. За слънчогледово масло

 1 100 000

1.2. За белен слънчоглед

 560 000

2. Износ и вътреобщн. доставки

 745 230

2.1. Вътреобщностни доставки

 660 080

2.2. Износ трети страни

 85 150

Общо потребление

 2 409 030

III. Запаси, тона

 60 410