Експерти от USDA понижиха прогнозата си за световната пшенична реколта

В своя августовски отчет анализатори от USDA понижиха прогнозата си за пшеничната реколта в света през 2019/20 с 3.3 млн. тона спрямо юлската оценка до 768.07 млн. тона, което е значително повече от 2018/19 – 730.5 млн. тона.

grain.pdf

Реколтата в ЕС е понижена до 150 млн. тона (151.3), в Русия 73 млн. тона (74.2 и 71.6), Турция 19 млн. тона (21 и 19), Казахстан 13 млн. тона (14 и 13.9).

Световният износ на пшеница през новия сезон ще бъде 182 млн. тона (174.8 млн. тона през 2018/19). Експортът от ЕС ще достигне 26.5 млн. тона (27 и 23.6), от Казахстан 6.5 млн. тона (7.5 и 8.5), Русия 34 млн. тона (34.5 и 35.7), Украйна 19.5 млн. тона (19 и 16.2), САЩ 26.5 млн. тона (25.5 и 26).

Крайните запаси от пшеница в света ще достигнат 285.4 млн. тона (286.4 и 275.5), в т.ч. ЕС 11.2 млн. тона (11.6 и 9.7), Турция 5.4 млн. тона (6.7 и 5), САЩ 27.6 млн. тона (27.2 и 29.1), Алжир 5.3 млн. тона (5.2 и 5.2), Китай 145.9 млн. тона (145.8 и 139.7).