USDA повиши прогнозата си за крайните запаси от пшеница в света през текущия сезон

В своя априлски отчет анализатори от USDA повишиха оценката си за световните крайни запаси от пшеница през текущия сезон с 5 млн. тона спрямо отчета през март до 275.6 млн. тона при 281.8 млн. тона в края на 217/18.

Запасите в Индия ще достигнат 6.3 млн. тона (3.2), в САЩ 29.5 млн. тона (+0.8), в Мароко 5.5 млн. тона (+0.5), в ЕС 10.7 млн. тона (+0.3), в Русия 6.7 млн. тона (+0.2).

През 2018/19 световният износ на пшеница ще бъде 178.9 млн. тона (179.5 и 182.5), в т.ч. САЩ 27.3 млн. тона (28 млн. тона през март), Аржентина 13 млн. тона (13.5), Сърбия 1.4 млн. тона (1.5), ЕС 24 млн. тона (+1).

Световната пшенична реколта ще бъде 732.9 млн. тона (733).